ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“หมอวิจารณ์” เขียนข้อความจากกรุงโตเกียว ห่วง รัฐบาล คสช.แก้ กม.สสส. /กม.บัตรทอง หวั่น ทำระบบสุขภาพประเทศถอยหลังเข้าคลอง อยู่ภายใต้ระบบราชการ หลังระบบสุขภาพไทยประสบความสำเร็จ ได้รับการยอมรับเป็นตัวอย่างแก่โลก

จากกรณีที่มีข่าวคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาแก้ไข พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 ให้เกิดความยั่งยืน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย ยังเห็นควรให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ในคราวเดียวกันนั้น

นพ.วิจารณ์ พานิช

นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประธานคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอดีตกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เขียนข้อความผ่านทาง www.gotoknow.org จากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 โดยได้แสดงความเป็นห่วงต่อการแก้ไขกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้ โดยมีข้อความระบุดังนี้ 

“ในฐานะพลเมืองเจ้าของประเทศคนหนึ่ง ผมหวังว่า รัฐบาล คสช.จะไม่ทำให้ประเทศถอยหลังเข้าคลองด้วยการแก้ไข พ.ร.บ.ของ 2 หน่วยงานนี้ ในลักษณะที่ทำให้ทำงานเชิงสร้างสรรค์ได้ยากขึ้น เพราะตกอยู่ใต้ระบบที่รัดรึงแบบราชการยิ่งขึ้น” 

นพ.วิจารณ์ กล่าวต่อว่า ระบบสุขภาพไทยนั้นประสบความสำเร็จสูงเป็นตัวอย่างแก่โลก Center for Global Health ทำโครงการ Millions Saved เพื่อบอกโลกว่า ในประเทศกำลังพัฒนามีตัวอย่างความสำเร็จขนาดใหญ่ในด้านการพัฒนาสุขภาพในเรื่องใด ที่ไหน ประกาศออกมาแล้ว 14 เรื่อง เป็นของไทยเสีย 2 เรื่อง คือโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ผลงานของ สปสช.) และการรณรงค์ลดการสูบบุหรี่ (ผลงานของ สสส.)

“ทั้ง 2 เรื่อง มีผลงานที่เป็นตัวอย่างความสำเร็จระดับโลก แต่ตัวองค์กรกำลังจะถูก reform แปลกดีนะครับ ในฐานะพลเมืองเจ้าของประเทศคนหนึ่ง ผมหวังว่า รัฐบาล คสช.จะไม่ทำให้ประเทศถอยหลังเข้าคลองด้วยการแก้ไข พ.ร.บ. ของ 2 หน่วยงานนี้ ในลักษณะที่ทำให้ทำงานเชิงสร้างสรรค์ได้ยากขึ้น เพราะตกอยู่ใต้ระบบที่รัดรึงแบบราชการยิ่งขึ้น” นพ.วิจารณ์ ระบุในตอนท้าย