สปสช.เครือข่าย ปชช.ผู้ป่วย กว่า 2 พันคนวิ่งโบกี้ 99 ขบวนหลักประกันสุขภาพ 3 พ.ค.นี้

Fri, 2016-04-29 15:12 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รวมพลังเครือข่าย วิ่งโบกี้ 99 ขบวนหลักประกันสุขภาพ 3 พ.ค.นี้ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 5 กิโลเมตร เพื่อแสดงให้เห็นว่า เรื่องสุขภาพทุกคนมีส่วนเป็นเจ้าของ รวมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายให้กับประชาชน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน ทั่วประเทศ

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า สปสช.ได้กำหนดจัดกิจกรรม “วิ่งโบกี้ 99 รถไฟสายสุขภาพ” (Bogie 99 running challenge) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นี้ ภายหลังได้รับคำเชิญจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ที่ส่งคำเชิญมายัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชฯ คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ และผู้บริหารตระกูล ส. เช่น สปสช. สช.เพื่อรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกาย ทั้งบุคลากรสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป

โฆษก สปสช. กล่าวต่อว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สปสช.ใช้ชื่องานว่า “รวมพลังเครือข่าย วิ่งโบกี้ 99 ขบวนหลักประกันสุขภาพ” เป็นกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กิโลเมตร เพื่อแสดงให้เห็นว่า เรื่องสุขภาพทุกคนมีส่วนเป็นเจ้าของ รวมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายให้กับประชาชน

กำหนดการจัดงาน “รวมพลังเครือข่าย วิ่งโบกี้ 99 ขบวนหลักประกันสุขภาพ” จะมีขึ้นในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 นี้ เวลา 16.30 น. ลงทะเบียนก่อนจะวิ่งพร้อมกันทั่วประเทศเวลา 17.00 น. สำหรับสถานที่นั้น ส่วนกลางจัดที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ และสำหรับต่างจังหวัดนั้นจัดขึ้นตามจังหวัดที่ สปสช.เขตตั้งอยู่ทั้ง 12 แห่ง ซึ่งแต่ละจังหวัดได้ประชาสัมพันธ์สถานที่ให้ทราบแล้ว สำหรับการวิ่งโบกี้ 99 ขบวนหลักประกันสุขภาพที่ส่วนกลางนั้นจะมีพิธีเปิดงานโดย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และมีภาคีเครือข่ายสุขภาพทั้งภาคประชาชน เครือข่ายผู้ป่วย เครือข่ายเยาวชน UHC Young: พลเมืองใหม่หลักประกันสุขภาพ รวมถึงคนพิการแต่ใจยังสู้ที่จะมีขบวนวีลแชร์ออกมาวิ่งออกกำลังกายตามความเหมาะสมของแต่ละคน

ทั้งนี้ เครือข่ายผู้ป่วยที่จะเข้าร่วมวิ่งโบกี้ 99 มีเครือข่ายผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ เครือข่ายมะเร็งเต้านม กลุ่มอาสาเพื่อนมะเร็ง เครือข่ายผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย เครือข่ายผู้ป่วยไต เครือข่ายผู้ป่วยเอชไอวี เครือข่ายผู้ป่วยเบาหวาน เครือข่ายผู้ป่วยโรคหัวใจ

เครือข่ายคนพิการ มีเครือข่ายสมาคมผู้บกพร่องทางจิต เครือข่ายความพิการทางสติปัญญา เครือข่ายการเคลื่อนไหวว เครือข่ายการมองเห็น เครือข่ายการได้ยิน เครือข่ายออทิสติก

เครือข่ายประชาชน มีศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพประชาชน ชุมชนแออัด เครือข่ายแรงงานนอกระบบ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ

ทพ.อรรถพร กล่าวต่อว่า ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการวิ่งโบกี้ 99 ขบวนหลักประกันสุขภาพ จะประกาศคำท้าวิ่งต่อไปยังผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแสดงพลังของท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาพ “รวมพลังเครือข่าย วิ่งโบกี้ 99 ขบวนหลักประกันสุขภาพ” คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน ทั่วประเทศ มีองค์กรภาคีร่วมจัดงาน ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด