รพ.มหาราชนครศรีฯ เปิดบริการปกติ ประสานทัพภาค 4 ช่วยขนน้ำ เลื่อนผ่าตัดโรคไม่เร่งด่วน

Wed, 2016-05-18 16:05 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ประสานกองทัพภาค 4 ช่วยขนน้ำ ปรับระบบบริการไม่เร่งด่วน เช่น เลื่อนนัดผ่าตัดโรคที่ไม่เร่งด่วน จัดรถรับ-ส่งผู้ป่วยโรคไตที่ไม่ฉุกเฉินไป รพ.ใกล้เคียง ยัน รพ.เปิดบริการตรวจรักษาที่ตึกผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉินได้ตามปกติ ระยะยาวเตรียมสร้างบ่อพักน้ำเพิ่มความจุ 4,000 ลูกบาศก์เมตรเพิ่มจากบ่อเดิม และเจาะบ่อบาดาล

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ผลจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวน ทำให้ประสบปัญหาทั้งภัยแล้งและพายุฝนในหลายพื้นที่ ในส่วนสถานบริการสาธารณสุขได้รับรายงานแล้ว 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลศูนย์มหาราชนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการจัดบริการผู้ป่วย วันที่ 17 พ.ค.ได้มอบหมายให้ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดินทางไปร่วมแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น การสร้างระบบน้ำประปาผิวดิน บ่อเก็บน้ำ ขุดบ่อบาดาลเพิ่ม เพื่อให้มีน้ำสำรองไว้ให้ในช่วงฤดูร้อน และโรงพยาบาลอุดรธานี ได้รับผลกระทบจากฝนตกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทำให้ระบายน้ำไม่ทันน้ำไหลเข้าตัวอาคาร โดยมอบหมายให้ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ด้วย

นพ.ปิยะสกล กล่าวต่อว่า กรมอุตินิยมวิทยาคาดว่าในระยะสัปดาห์นี้จะมีฝนตกหนักเกือบทุกภาคของประเทศ ได้กำชับให้โรงพยาบาลทุกแห่งเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนสำรองการทำงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถจัดบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสำรวจและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างให้แข็งแรง จัดการระบบระบายน้ำ รวมทั้งการขนย้ายยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ไว้ในที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันความเสียหาย

ด้าน นพ.โสภณ กล่าวว่า โรงพยาบาลศูนย์มหาราชนครศรีธรรมราชที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ โรงพยาบาลได้แก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนไปแล้วโดยประสานกองทัพภาคที่ 4 ส่งทหารช่วยขนน้ำ 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพราะต้องการใช้น้ำวันละ 1,366 ลูกบาศก์เมตร แต่บ่อเดิมมีความจุ 1,154 ลูกบาศก์เมตร รวมทั้งปรับระบบบริการที่ไม่เร่งด่วน เช่น เลื่อนนัดการผ่าตัดผู้ป่วยโรคที่ไม่เร่งด่วน จัดรถบริการรับ-ส่งผู้ป่วยโรคไตที่ไม่ฉุกเฉินไปโรงพยาบาลใกล้เคียง ซึ่งโรงพยาบาลยังให้เปิดบริการตรวจรักษาที่ตึกผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉินได้ตามปกติ ส่วนระยะยาวเตรียมสร้างบ่อพักน้ำเพิ่มความจุ 4,000 ลูกบาศก์เมตรเพิ่มจากบ่อเดิม และเจาะบ่อบาดาล จะประเมินผลความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาอีกครั้ง

สำหรับที่โรงพยาบาลอุดรธานี ซึ่งน้ำท่วมเข้าตัวอาคารจากฝนตกหนักเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา ขณะนี้ เปิดบริการตรวจรักษาได้ตามปกติ เหตุจากการระบายน้ำชั้นดาดฟ้า และระบบระบายน้ำทั้งในและนอกโรงพยาบาลระบายไม่ทัน ทำให้น้ำไหลเข้าตัวอาคาร โดยโรงพยาบาลได้เร่งจัดการแก้ไขระบบระบายน้ำแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช วิกฤติ ขาดแคลนน้ำ หยุดผ่าตัด ปิดหน่วยฟอกไต