ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.พัฒนาแอปพลิเคชัน “ก้าวใหม่ สปสช.” รูปแบบใหม่เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งานยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้กับประชาชน เข้าถึงข้อมูล ทันข่าวเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พร้อมเพิ่มระบบแสดงผลตัวอักษรด้วยเสียงสำหรับคนพิการทางสายตา และเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เพื่อคนรักสุขภาพ เช่น การตรวจนับก้าวและวัดอัตราการเต้นหัวใจ ดีเดย์เริ่มดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.นี้ เป็นต้นไป  

นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์ ประธานกลุ่มภารกิจงานสาขาเขตและการมีส่วนร่วม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า จากสถิติการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “สิทธิ 30 บาท” ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ภายหลังจากที่ สปสช.ได้เริ่มพัฒนาแอปพลิเคชันในปี 2556 มียอดสะสมจำนวนการดาวน์โหลดจนถึงเดือนมีนาคม 2559 จำนวน 32,619 ดาวน์โหลด นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจเพื่อใช้สื่อสารกับผู้มีสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ ทั้งยังมีแนวโน้มการใช้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสอดคล้องกับพฤติกรรมคนไทยที่มีการใช้โทรศัพท์มือถือรูปแบบสมาร์โฟนเพื่อใช้ในการสื่อสารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   

นพ.รัฐพล กล่าวว่า ดังนั้นเพื่อให้แอปพลิเคชันสิทธิ 30 บาท สามารถตอบโจทย์การใช้งานให้กับประชาชนได้มากขึ้น สปสช.ได้พัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชันนี้ นอกจากการปรับรูปโฉมใหม่ให้น่าใช้ยิ่งขึ้นแล้ว ยังมีการจัดฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ อย่างเป็นหมวดหมู่เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานให้กับผู้ใช้มากขึ้น โดยให้บริการภายใต้ชื่อแอปพลิเคชันใหม่ว่า “ก้าวใหม่ สปสช.” ซึ่งเน้นถึงการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ไม่หยุดนิ่งของ สปสช.

สำหรับแอปพลิเคชัน ก้าวใหม่ สปสช.แบ่งการใช้งานออกเป็น 9 หมวด คือ

1.หมวดตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล

2.หมวดวิธีการใช้สิทธิระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้เกิดการเข้าถึงเพิ่มขึ้น

3.หมวดแสดงที่ตั้งศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ 818 แห่ง

4.หมวดแสดงที่ตั้งหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50 (5) จำนวน 109 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน กรณีที่มีปัญหาการเข้าถึงการบริการในระบบ

5.หมวดสถานที่ตั้ง สปสช.ทั้งสำนักงานกลางและสำนักงานเขต 13 เขตทั่วประเทศ

6.หมวด 1330 มีคำตอบ ซึ่งเป็นการรวบรวมการตอบคำถามที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions: FAQ) และสอบถามเข้ามายังสายด่วน 1330 สปสช.

7.หมวดข่าวประชาสัมพันธ์ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

8.หมวดมัลติมีเดีย มีทั้งช่องทางการถ่ายทอดกิจกรรม สปสช.ผ่านเว็บไซต์ รวมถึงการค้นหาและรับชมวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับ สปสช.ย้อนหลัง

9.หมวดที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ สปสช. (www.nhso.go.th

นพ.รัฐพล กล่าวต่อว่า นอกจากนี้แอปพลิเคชัน ก้าวใหม่ สปสช. ยังได้มีการจัดระบบแจ้งเตือนกรณีที่มีการอัพเดทข่าวระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่ามีข่าวใหม่ที่น่าสนใจให้ติดตาม พร้อมกันนี้ยังได้ปรับปรุงให้มีระบบแสดงผลตัวอักษรด้วยเสียง (Text to Voice) เพื่อรองรับบริการให้กับคนพิการทางสายตา ทั้งนี้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ก้าวใหม่ สปสช.นี้ได้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)

“แอปพลิเคชัน ก้าวใหม่ สปสช.นี้ จะเป็นช่องทางหนึ่งที่สำคัญในอนาคต เพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพมากขึ้น ทั้งข้อมูลสิทธิประโยชน์ และข้อมูลเกี่ยวข้องกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา และยังสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ช่วยให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิและเข้าถึงการรักษาได้เพิ่มขึ้น” นพ.รัฐพล กล่าว