ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

จากปัญหาผู้ป่วยฉุกเฉินที่หมดสติ ช็อก เหนื่อยมาก หัวใจหยุดเต้น ซึ่งการซักประวัติ ตรวจร่างกาย แสดงจากการวิจัยแล้วว่าไม่เพียงพอ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดการรักษาและการวินิจฉัยได้ง่าย หรือแม้แต่การทำหัตถการฉุกเฉินก็จะมีภาวะแทรกซ้อนชัดเจนมากกว่าในคนไข้ที่ไม่ได้รับการอัลตร้าซาวด์ พญ.สุธาพร ล้ำเลิศกุล แพทย์ รพ.จุฬาฯ จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นเป็น textbook ครั้งแรกของคนไทย บรรจุหลักสูตรเป็นคู่มือแพทย์ฉุกเฉิน ลดความผิดพลาดในการวิเคราะห์อาการผู้ป่วย

พญ.สุธาพร ล้ำเลิศกุล

เพื่อตอบโจทย์ปัญหานี้ในประเทศไทย พญ.สุธาพร ล้ำเลิศกุล อาจารย์ประจำหน่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ศึกษาเรื่อง Ultrasound Emergency เฉพาะทางจาก Harvard Medical School และ Royal Brompton Hospital, London UK และนำความรู้กลับมาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชั่นเพื่อการใช้งานง่ายในแพทย์ห้องฉุกเฉิน

ซึ่งแอปพลิเคชั่น  ‘Resus Ultrasound’  นับเป็น Interactive Textbook ครั้งแรกของคนไทย บน App Store สำหรับให้แพทย์ใช้ศึกษาหรือเป็นคู่มือการใช้อัลตร้าซาวด์ในห้องฉุกเฉิน ใช้เป็นคู่มือช่วยลดความผิดพลาดในการวิเคราะห์อาการคนไข้

“เมื่อก่อนคนไข้มา ก็ตรวจด้วยมือซักประวัติ อย่างมากก็ส่งไปเอกซเรย์ พอมีศาสตร์ที่เรียกว่า การอัลตร้าซาวด์ในห้องฉุกเฉิน สมมติเช่นมีคนไข้หัวใจหยุดเต้นเข้ามา ซักประวัติไม่ได้ เราก็สามารถอัลตร้าซาวด์ดูได้ว่าขาดน้ำหรือเปล่า มีน้ำมีหนองอยู่ตรงไหน มันจะลดความผิดพลาดตรงนี้ หรือถ้าเป็นไข้เลือดออก เมื่อก่อนเราเข้าใจว่าคนที่เป็นไข้เลือดออกเสียชีวิตจากการขาดน้ำ เราก็ให้น้ำ แต่ตอนหลังพอมีการทำอัลตร้าซาวด์ในห้องฉุกเฉินกลายเป็นว่าคนไข้ครึ่งหนึ่งขาดน้ำ ครึ่งหนึ่งน้ำเกิน ฉะนั้นถ้าคนไข้เข้ามาแล้วไม่ซาวด์ก็บอกไม่ได้ หรือคนไข้ที่เป็นโรคไตและต้องแทงคอเพื่อทำล้างไต ถ้าสมัยก่อนก็มีโอกาสแทงโดนปอดได้สมมุติ 5% แต่ตั้งแต่มีอัลตร้าซาวด์กลายเป็น 0%”

จุดเด่นของแอปพลิเคชั่นนี้คือ สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องมีอินเตอร์เน็ต แพทย์ฉุกเฉินสามารถเรียนรู้วิธีการวางมือแบบง่ายและวิธีการอ่านผล ภาพปกติและผิดปกติ โดย Interactive textbook นี้เป็นแอปพลิเคชั่นแรกๆ ที่ผลิตโดยคนไทย เพื่อเป็นสื่อการสอนให้แพทย์เรียนรู้ทั่วโลกใน  iTune store

แอปพลิเคชั่นทั่วโลกในเรื่องเดียวกันนี้มีเพียง 7-8 แอป เนื่องจากต้องใช้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทางการเแพทย์เฉพาะทาง

หลังจากปล่อยดาวน์โหลดผลตอบรับค่อนข้างดี มียอดดาวน์โหลดจากทั่วโลกดังนี้ (ข้อมูลจาก itune connect)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อาจารย์จุฬาฯ ปั้นแอพฯ อัลตร้าซาวด์ ลด Error ในห้องฉุกเฉิน