บอร์ด สปสช.เลื่อนเคาะเลขาธิการคนใหม่ไป 4 ก.ค. รอผลตีความจากกฤษฎีกา

Mon, 2016-06-06 15:57 -- hfocus
Print this pagePrint this page

มติบอร์ด สปสช.เลื่อนเลือกเลขาธิการ ระบุต้องรอผลตีความคุณสมบัติจาก คกก.กฤษฎีกาก่อน หลัง คกก.สรรหาจากผู้สมัคร 7 ราย เหลือ 2 ราย คือ นพ.ประทีป อดีตรักษาการเลขาธิการ สปสช. และ นพ.วันชัย ผู้ตรวจ สธ. คาดประชุมบอร์ดครั้งหน้า 4 ก.ค.หากผลตีความ นพ.วันชัย ไม่ขาดคุณสมบัติ ก็เสนอทั้ง 2 ชื่อให้บอร์ดเลือก แต่หากขาดคุณสมบัติ ก็เสนอชื่อ นพ.ประทีป ให้บอร์ดรับรอง

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องการคัดเลือกและแต่งตั้งเลขาธิการ สปสช.

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ความคืบหน้าของการคัดเลือกและแต่งตั้งเลขาธิการ สปสช.นั้น ขณะนี้คณะกรรมการสรรหาได้สรรหาผู้สมัครเลขาธิการจากที่สมัครทั้งหมด 7 ราย ผ่านการสรรหา 2 ราย เพื่อเสนอให้บอร์ด สปสช.คัดเลือก คือ นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ อดีตรักษาการเลขาธิการ สปสช. และ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังต้องรอผลการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นคุณสมบัติของเลขาธิการ สปสช.ตามมาตรา 31(12) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ดังนั้นมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในวันนี้จึงให้เลื่อนการเลือกเลขาธิการ สปสช.ออกไปก่อน จนกว่าผลการตีความคุณสมบัติของเลขาธิการ สปสช.จากคณะกรรมการกฤษฎีกาจะเสร็จสิ้น คาดว่าในการประชุมบอร์ด สปสช.ครั้งหน้าคือวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 จะสามารถดำเนินการได้

นพ.ปิยะสกล กล่าวต่อว่า หากผลการตีความเสร็จสิ้น คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะยึดหลักการคือ 1.หากผลการตีความพบว่า ผู้สมัครเลขาธิการ สปสช.ทั้ง 2 ท่าน ไม่ขาดคุณสมบัติตามกฎหมาย ก็เสนอรายชื่อทั้ง 2 ท่านให้บอร์ด สปสช.คัดเลือก แต่หากเป็นแนวทางที่ 2 คือผลการตีความพบว่ามีผู้สมัครเลขาธิการ สปสช.ท่านใดท่านหนึ่งขาดคุณสมบัติตามกฎหมาย ก็เสนอรายชื่อที่เหลือให้บอร์ด สปสช.รับรอง 

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม