ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ วอนบริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วยต้องใช้เลือดเพิ่มสูงถึงวันละ 4,000  ยูนิต แจงกลางเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา สถิติการบริจาคโลหิตลดลงเรื่อยๆ และพบปัญหาบริจาคโลหิตไม่ได้ เนื่องจากเลือดจางจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ  

พญ.อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมาสถิติการบริจาคโลหิตลดลงเรื่อยๆ เฉลี่ยได้รับบริจาควันละ 1,500 ยูนิตเท่านั้น ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือจะต้องจัดหาให้ได้ วันละ 2,000 ยูนิต และถึงจะมีผู้มาบริจาคโลหิต แต่กลับพบปัญหาบริจาคโลหิตไม่ได้เนื่องจากความเข้มข้นโลหิตไม่เพียงพอตามเกณฑ์ที่กำหนด เป็นสาเหตุอันดับ 1 ส่วนใหญ่เกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ ในขณะเดียวกัน ศูนย์บริการโลหิตฯ มีความกังวลเป็นอย่างยิ่งกับปริมาณโลหิตที่โรงพยาบาลต่างๆ ขอเบิกเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยกลับเพิ่มสูงถึงวันละ 4,000 ยูนิต จึงต้องเร่งการจัดหาโลหิตให้ได้ตามเป้าหมาย เพื่อให้มีโลหิตสำรองคงคลัง 3,000 ยูนิต จึงจะเพียงพอแก่ความต้องการดังกล่าว

สำหรับผู้บริจาคโลหิตต้องเตรียมตัวให้พร้อม ดังนี้ สุขภาพร่างกายพร้อมสมบูรณ์ดีทุกประการ ไม่อยู่ในระหว่างรับประทานยารักษาโรคต่างๆ ,นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในคืนก่อนมาบริจาคโลหิต 6-8 ชั่วโมง ในเวลานอนปกติ ไม่มีอาการอ่อนเพลียใดๆ ต้องรับประทานอาหารประจำมื้อ เป็นอาหารที่ไม่มีไขมันสูง ดื่มน้ำ 3 - 4 แก้ว เป็นเวลา 20-30 นาที และงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง ก่อนการบริจาคโลหิต เป็นต้น

จึงขอเชิญชวนผู้บริจาคโลหิตทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์  ส่วนภูมิภาค บริจาคโลหิตได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และสาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ  

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร.0 2256 4300