ชมรม ผอ.รพ.สต.เลื่อนชุมนุม สธ. 26 ก.ค. หวั่นถูกโยงการเมือง

Mon, 2016-07-18 10:11 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ชมรม ผอ.รพ.สต.แถลงการณ์เลื่อนชุมนุม สธ. 26 ก.ค.ไปเป็นหลัง 7 ส.ค. หวั่นถูกโยงการเมือง ทั้งจากการลงประชามติ และสถานการณ์ต่าๆ ใน สธ. พร้อมระบุที่ผ่านมาเห็นความจริงใจปลัด สธ.เดินหน้าแก้ไขได้หลายเรื่อง เผยขอขอบพระคุณในความจริง แต่ยังมีอีก 12 ประเด็นที่ต้องติดตามต่อไป

นายสมศักดิ์ จึงตระกูล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 นายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรม ผอ.รพ.สต.(ประเทศไทย) ได้ออกแถลงการณ์ เรื่องขอเลื่อนการจัดกิจกรรมชมรมเป็นหลังวันที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยระบุว่า ตามที่ชมรม ผอ.รพ.สต.(ประเทศไทย) ได้ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.และสมาชิกชมรม ร่วมประชุมใหญ่และทำกิจกรรมที่กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นั้น ต่อมาในวันที่ 15 กรกฎาคม นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้จัดประชุม Video Conference กับ สสจ.และ รพ.สต.ทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา ตามข้อเสนอปฏิรูป และข้อเรียกร้องของชมรม ผอ.รพ.สต.ฯ ซึ่งเกือบทุกเรื่องที่ปลัด สธ.แจ้ง เป็นไปตามข้อเสนอปฏิรูปของ ชมรม ผอ.รพ.สต.ฯ

ความคืบหน้าในส่วนนี้ชมรมฯ เห็นและทราบมาโดยตลอดว่า สธ.มีความจริงใจ และมุ่งมั่นที่จะร่วมแก้ไขปัญหา ชมรมฯ พอใจ และขอขอบพระคุณ

และเนื่องด้วยมีประเด็น ปัจจัยเงื่อนไขข้อจำกัดจากสถานการณ์ของชาติบ้านเมือง ที่จะมีการทำประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ประกอบกับปัญหาของกระทรวงสาธารณสุข จากผลพวงการคัดเลือกแต่งตั้งเลขาธิการ สปสช. รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขกำลังอยู่ระหว่างการประเมิน PMQA จากองค์กรภายนอก และมีปัจจัยการคัดเลือกแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข

ชมรม ผอ.รพ.สต.(ประเทศไทย) จึงขอประกาศแถลงการณ์เลื่อนการประชุมใหญ่ และเลื่อนการจัดกิจกรรมของชมรม ผอ.รพ.สต.(ประเทศไทย) ออกไปเป็นหลังวันที่ 7 สิงหาคม 2559

อย่างไรก็ตามยังมีข้อเสนอ 12 ประเด็นที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและยืนยัน ดังนี้

1) การจัดสรรโควต้า ผอ.รพ.สต.นักวิชาการชำนาญการพิเศษในปี 2559 (เหลือเวลา 2 เดือนจะสิ้นปีงบฯ) ว่าจะได้รับการจัดสรรจำนวนเท่าใด 

2) การประเมินคัดเลือก ผอ.รพ.สต. ที่ครบเงื่อนไขตามเกณฑ์ หนังสือ  ก.พ. (105)

3) การเลื่อน ผอ.รพ.สต. กลุ่มที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี 2559 เป็นระดับชำนาญการพิเศษ / ระดับอาวุโส

4) การปรับตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. จพ.ชำนาญงาน เป็น ผอ.รพ.สต. นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

5) การปรับปรุงหลักเกณฑ์ หนังสือ กพ.105 ไม่บังคับกำหนดต้องมีผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องมีสหวิชาชีพ

6) การเร่งคัดเลือกตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. จพ.อาวุโส ที่ว่างอยู่ในปี 2559 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้

7) การปลดล็อคหลักเกณฑ์เงื่อนไขให้ ผอ.รพ.สต. สามารถเข้าสู่ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

8) การปรับปรุงตำแหน่งสายงาน จพ. เป็นนักวิชาการสาธารณสุข

9) การบริหารตำแหน่ง 3 จังหวัดชายแดนใต้ 4 อำเภอสงขลา ให้ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข เป็นตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โดยไม่ต้องเอาตำแหน่งว่างมายุบรวม

10) การปรับปรุงแก้ไข ฉ.10 ให้ วิชาชีพสาธารณสุข และสหวิชาชีพอื่น ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้รับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในอัตราที่เหมาะสมเป็นธรรม

11) การปรับปรุงแก้ไขระเบียบค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติงานบน สสจ./สสอ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสาธารณสุข มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่าย

12) การสนับสนุนงบประมาณโอนตรงลง รพ.สต. (Fixed Cost / PP/ค่าตอบแทน) โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 ของคำสั่ง คสช.ที่ 37/2559 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

ซึ่งชมรม ผอ.รพ.สต.(ประเทศไทย) จะได้ติดตามทวงถามความคืบหน้าที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อร่วมพัฒนาระวางระบบสุขภาพที่เข้มแข็งยั่งยืน ต่อไป

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม