ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.ไทย-ลาว ร่วมตั้งมาลาเรียคลินิกแห่งแรกใน สปป.ลาว แก้ปัญหาไข้มาลาเรียตามแนวชายแดน 

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล จ.อุบลราชธานี นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือในการเฝ้าระวังและตอบโต้ สถานการณ์โรคมาลาเรียระหว่างประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี) และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (แขวงจำปาสัก)         

โดยประเทศไทย และ สปป.ลาว ได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนการพัฒนาเครือข่ายในการจัดตั้ง "มาลาเรียคลินิก" ที่สามารถให้บริการตรวจเชื้อและรักษาฟรีให้แก่ผู้ป่วยในชุมชนและหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่ตามแนวชายแดน เน้นการรักษาที่รวดเร็ว ช่วยลดความรุนแรงของโรค รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจหาเชื้อมาลาเรียและรายงานข้อมูลผู้ป่วย มาลาเรียที่ได้รับการยืนยันจากชายแดนทั้ง 2 ประเทศ คือ จังหวัดอุบลราชธานี และแขวงจำปาสัก สปป.ลาว  

ถือว่าเป็นการจัดตั้งมาลาเรียคลินิกแห่งแรกใน สปป.ลาว เพื่อป้องกันควบคุมโรค และแก้ปัญหาไข้มาลาเรียตามแนวชายแดนให้มีประสิทิภาพ ต่อไป