ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.พบผู้ป่วยต้องสงสัย “เมอร์ส” 1 ราย ชายชาวคูเวตอายุ 18 ปี เดินทางถึงไทย 25 ก.ค.เริ่มป่วย 28 ก.ค.ขณะนี้อยู่ในห้องแยกผู้ป่วยตามมาตรฐานที่สถาบันบำราศนราดูร และอยู่ระหว่างรอผลยืนยัน อาการทั่วไปดีขึ้น ไม่มีไข้แล้ว กรมควบคุมโรค และสำนักอนามัย กทม.สอบสวนโรค ค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม แต่ได้มีการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรับการกักกันแล้ว เมื่อวันที่ 28 ก.ค.

นพ.อำนวย กาจีนะ

วันนี้ (30 ก.ค.59) ที่กรมควบคุมโรค นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ว่า พบผู้ป่วยสงสัยน่าจะติดเชื้อโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส รายใหม่จำนวน 1 ราย เป็นชาวคูเวต เพศชาย อายุ 18 ปี ขณะนี้อยู่ในห้องแยกผู้ป่วยตามมาตรฐานและอยู่ระหว่างรอผลยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ ในส่วนผู้ป่วยสงสัยน่าจะติดเชื้อรายใหม่นั้น มีประวัติเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 ก.ค.และเริ่มป่วยเมื่อวันที่ 26 ก.ค. ขณะนี้ผู้ป่วยรักษาที่สถาบันบำราศนราดูรอาการทั่วไปดีขึ้น ไม่มีไข้แล้ว กรมควบคุมโรคได้ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ดำเนินการสอบสวนโรค ค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทันที ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม แต่ได้มีการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรับการกักกันแล้ว เมื่อวันที่ 28 ก.ค. ที่ผ่านมา 

ในระหว่างรอการยืนยันผลจากจากผู้เชี่ยวชาญนั้น กรมควบคุมโรคจะดำเนินตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเมอร์สของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเต็มที่สูงสุด ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องโรคติดต่ออันตราย นอกจากนี้ ยังได้มีการประสานงานกับองค์การอนามัยโลกอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากมีความคืบหน้าอย่างไรกรมควบคุมโรคจะแจ้งให้ประชาชนทราบ และขออย่าเชื่อข่าวลือจากทุกทาง และโปรดติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข หากมีข้อสงสัย โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

โรคเมอร์ส ได้ถูกจัดให้เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 12 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.59 ซึ่งถือเป็นโรคที่มีความรุนแรงและอันตรายสามารถติดต่อกันได้ง่าย ถ้าเกิดการติดต่ออาจทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ ดังนั้นหากพบผู้ป่วยต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันที ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขมีการเฝ้าระวังและระบบคัดกรองที่อย่างเข้มข้น หากผลการตรวจหรือหลักฐานในห้องปฎิบัติการ พบว่าเข่าข่ายตามนิยามของการเฝ้าระวังโรค กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการค้นหาผู้ป่วยที่ต้องดำเนินการสอบสวนโรคอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ และมีประวัติเสี่ยง เช่น เข้ารับบริการในโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงในช่วง 14 วันก่อนวันเริ่มป่วยเป็นต้น

จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) สถานการณ์ของโรคเมอร์สทั่วโลก ณ วันที่ 25 ก.ค. พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 1,791 ราย เสียชีวิต 640 ราย จาก 27 ประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศแถบตะวันออกกลาง ประเทศไทยพบผู้ป่วยรายแรกเมื่อ มิ.ย.58 และรายที่สองเมื่อ ม.ค.59 และเนื่องจากผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศทั้งไปและกลับจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากประเทศในแถบตะวันออกกลาง