ชี้ รพ.บ้านแพ้ว เป็นต้นแบบที่ดี แต่จะปรับใช้กับ สธ.ต้องศึกษาให้รอบด้าน

Wed, 2016-08-03 16:20 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รมว.สธ.ชื่นชม รพ.บ้านแพ้ว ภูมิใจเป็นตัวอย่างที่ดีให้บริการครอบคลุมทุกมิติ ด้วยจุดแข็ง คือการมีส่วนร่วม ยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง นำรายได้เพิ่มเติมในระบบ ดูแลผู้ยากไร้ ซึ่ง สธ.จะต้องนำไปปรับใช้ สิ่งใดที่เป็นข้อจำกัดต้องขจัดออกไป ด้าน “หมอโสภณ” ชี้เป็นต้นแบบที่ดี ส่วนจะปรับใช้กับ รพ.สธ.ต้องศึกษาให้รอบด้าน เช่น รพ.จังหวัดหากออกนอกระบบอาจสามารถเลี้ยงตัวเองได้ แต่จะทำให้ รพ.รอบๆ ลำบากหรือไม่ เพราะยังมี รพ.อีก 200 แห่งที่ยังมีปัญหาขาดทุน

วันนี้ (3 สิงหาคม 2559 ) ที่จังหวัดสมุทรสาคร นพ.ปิยสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) รับฟังผลการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน ซึ่งโรงพยาบาลบ้านแพ้วได้นำจุดเด่นของการบริหารราชการภาครัฐ และความอิสระคล่องตัวของภาคเอกชนมาบูรณาการเป็นรูปแบบการบริหารจัดการในรูปแบบโรงพยาบาลในกำกับของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี 1 ตุลาคม 2543 อยู่ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   

นพ.ปิยสกล กล่าวว่า รู้สึกชื่นชม ภูมิใจในการบริหารจัดการของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตลอด 16 ปีที่บริหารในรูปแบบโรงพยาบาลในกำกับของรัฐ เป็นตัวอย่างที่ดีของการบริหาร ด้วยความมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ได้มีการวางตัวไว้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน ทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ เอกชน ชุมชน รวมทั้งมูลนิธิที่มีส่วนสำคัญทำให้เกิดความสำเร็จ ขอให้โรงพยาบาลคงความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการ มีความยั่งยืน ที่มุ่งหวัง “สุขภาพที่ดีของประชาชนเป็นหลัก” โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ได้ดำเนินการล่วงหน้าในนโยบาย “ประชารัฐ”ของรัฐบาล จากคณะกรรมการบริหารที่เข้มแข็ง สิ่งใดที่เป็นจุดแข็ง ตัวอย่างที่ดี เช่น การยืนอยู่ได้บนขาของตัวเอง นำรายได้มาเพิ่มเติมในระบบ การดูแลผู้ยากไร้ให้ดีขึ้น ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะต้องนำไปปรับใช้ สิ่งใดที่เป็นข้อจำกัดต้องขจัดออกไป 

ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการรับฟังการรายงานผลการดำเนินงาน คิดว่าโรงพยาบาลบ้านแพ้วน่าจะเป็นต้นแบบที่ดีอีกแห่งในระบบสาธารณสุข ทั้งนี้ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนอกจากระบบการบริหารจัดการแล้ว ยังมีชุมชนที่เข้มแข็ง มีมูลนิธิ รวมทั้งวิธีการหารายได้ของโรงพยาบาลที่มีจุดแข็ง โดยเฉพาะการดูแลรักษาความเสื่อมของร่างกาย เช่น ตา ไต รวมทั้งนวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุ ส่วนการที่จะนำไปปรับใช้กับโรงพยาบาลอื่นๆ นั้น ต้องมีการศึกษาให้รอบด้าน การที่จะให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่ เช่น โรงพยาบาลจังหวัดออกนอกระบบนั้น สามารถเลี้ยงตัวเองได้ แต่จะทำให้โรงพยาบาลรอบๆ ลำบากหรือไม่ เพราะขณะนี้โรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขที่มี 1,000 แห่ง ประมาณ 200 แห่งยังประสบปัญหาขาดทุน การบริหารจัดการจึงอยู่ในลักษณะช่วยกัน แชร์กัน

สำหรับผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ปัจจุบันมีหน่วยบริการในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สำนักงานใหญ่, สาขาพระราม 2, ศูนย์แพทย์หลักสาม, ศูนย์แพทย์ชุมชนราษฎร์บำรุง, สาขาหลักห้า นอกจากนี้ ยังมีโครงการและกิจกรรมนอกเหนือจากภารกิจปกติ อาทิ โรงพยาบาลบ้านแพ้วสาขาพร้อมมิตร สุขุมวิท 39 โครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการโรคไตวายเรื้อรัง และระบบการบำบัดทดแทนไต สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย สาขาวงเวียนใหญ่ ธนบุรี สาขาเจริญกรุงและเทิดไท บริการล้างไตทางช่องท้อง การผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และองค์กรภาคเอกชน ศูนย์แพทย์และทันตกรรม โรงพยาบาลบ้านแพ้วที่ศูนย์ราชการฯ เป็นต้น   

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม