สถาบันมะเร็งเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “รู้ทันโรคมะเร็ง”

Wed, 2016-08-10 09:04 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดตัว ฟรีแอพพลิเคชั่น ใหม่ บนมือถือ “รู้ทันโรคมะเร็ง” เพื่อเพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านโรคมะเร็งที่ถูกต้องก่อนไปหลงเชื่อข้อมูลที่ผิดด้านโรคมะเร็งที่แชร์กันในโซเชียลมีเดียโดยไม่ได้ตรวจสอบกันให้ดีเสียก่อน

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงสถานการณ์โรคมะเร็งในปัจจุบันว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 จากสถิติในปี พ.ศ.2554 พบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ จำนวน 112,392 คน เป็นเพศชาย 54,586 คน คิดเป็น 149.6 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน ส่วนในเพศหญิงพบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ 57,806 คน คิดเป็น 128.8 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน โดยโรคมะเร็งที่พบบ่อย 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก และมะเร็งปากมดลูก ตามลำดับ

ปัจจุบันมีการส่งต่อข้อมูลด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคมะเร็งผ่านทาง โซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมาก มีทั้งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเชื่อถือไม่ได้ เช่น การฝังแร่รักษามะเร็งที่ประเทศจีน เรื่องกัญชากับมะเร็ง เป็นต้น กรมการแพทย์จึงสนับสนุนให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติจัดทำ แอพพลิเคชั่น “รู้ทันโรคมะเร็ง” บนมือถือ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้เรื่องโรคมะเร็งที่ถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือในทางวิชาการ

นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า แอพพลิเคชั่น “รู้ทันโรคมะเร็ง” ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเรื่องโรคมะเร็ง ส่วนที่ 2 รวมบทความเรื่องโรคมะเร็ง เข้าใจง่ายสำหรับประชาชน ส่วนที่ 3 ทันข่าวโรคมะเร็ง ส่วนที่ 4 สื่อเผยแพร่ และส่วนสุดท้าย ช่องทางในการติดต่อสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ในส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเรื่องโรคมะเร็ง มีหัวข้อ มะเร็งคืออะไร มะเร็งอวัยวะต่าง ๆ ที่พบบ่อย 7 อวัยวะของคนไทย แนวทางการป้องกันโรคมะเร็ง การสังเกตอาการที่เป็นสัญญาณอันตรายโรคมะเร็ง การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหามะเร็งระยะเริ่มต้น การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งด้วยวิธีการต่าง ๆ และหัวข้อสุดท้าย คือกระบวนการรักษาโรคมะเร็ง

ส่วนที่ 2 รวมบทความโรคมะเร็ง เข้าใจง่ายสำหรับประชาชน ประกอบด้วย 25 หัวข้อหลัก ประมาณ 250 บทความ อาทิ อาหารต้านและอาหารก่อมะเร็ง สมุนไพรต่างๆ สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมต่างๆ กับโรคมะเร็ง ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับโรคมะเร็ง การตรวจคัดกรอง การรักษา และมะเร็งของอวัยวะต่างๆ

ส่วนที่ 3 ทันข่าวโรคมะเร็ง แบ่งเป็น 4 หัวข้อหลัก คือ เกาะติดข่าวโรคมะเร็งที่เป็นประเด็นร้อนในสังคม กิจกรรมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งต่าง ๆ สถานการณ์สถิติมะเร็งล่าสุดของประเทศไทย สถานการณ์สถิติโรคมะเร็งล่าสุดของประเทศไทยเทียบกับต่างประเทศ

ส่วนที่ 4 สื่อเผยแพร่ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีทั้งสื่อเข้าใจง่ายในรูปแบบวิดีโอคลิปให้ความรู้ โฆษณารณรงค์ต้านภัยมะเร็งต่าง ๆ การ์ตูนแอนิเมชั่น ละครหุ่นเชิด หนังสั้น สื่อในรูปแผ่นพับเกี่ยวกับมะเร็ง ที่สามารถบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือได้

และส่วนสุดท้าย ช่องทางในการติดต่อสถาบันมะเร็งแห่งชาติ แอพพลิเคชั่น “รู้ทันโรคมะเร็ง” สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ทั้งทาง App Store และPlay Store โดยพิมพ์คำว่า “รู้ทันโรคมะเร็ง” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด