ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.เร่งหน่วยงานในสังกัดจ้างงานคนพิการให้ได้ 1:100 ลุ้นเดือน ต.ค.ได้ผลตามเป้าหมาย 2,000 คนหรือไม่

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า สธ.ได้มีหนังสือเร่งรัดหน่วยงานในสังกัดเมื่อ 3-4 เดือนที่ผ่านมาให้เร่งจ้างงานคนพิการ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550 ซึ่งในมาตรา 33 ได้กำหนดสัดส่วนการจ้างงานคนพิการไว้ที่ 1:100

นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า จำนวนบุคลากรที่ สธ. มีการจ้างงาน มีประมาณ 2 แสนคน ซึ่งสัดส่วนตามที่กฎหมายกำหนดจะต้องจ้างงานคนพิการ 1% หรือประมาณ 2,000 คน อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมามีการจ้างงานน้อยมาก ประมาณ 2-3% ของเป้าหมายเท่านั้น ในปีนี้จึงต้องเร่งในเรื่องการเพิ่มเปอร์เซ็นต์จำนวนการจ้างให้ได้ตามเป้าหมายก่อน โดยกระทรวงได้กำหนดแนวทางไว้แล้วว่าให้เร่งรัดการจ้างงาน ส่วนในรายละเอียดว่าจะรับจำนวนเท่าใด ตำแหน่งอะไร จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ให้ผู้บริหารของหน่วยงานในพื้นที่ไปพิจารณาเอง

“ปกติถ้าจะรับสมัคร แต่ละหน่วยจะประกาศรับเอง เพราะหน่วยงานของ สธ.มีในหลายจังหวัด เราจะบอกว่าแนวนโยบายเป็นแบบนี้ ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็ต้องไปดูเอาเอง ว่างานประเภทไหนที่ผู้พิการทำได้ ทุกวันนี้เท่าที่รับตรงมา ก็จะมีงานโอเปอเรเตอร์ ช่วยงานธุรการ” นพ.สมศักดิ์ กล่าว

นอกจากนี้ หากจ้างงานโดยตรงตามมาตรา 33 แล้วไม่ได้ตามที่กำหนด ก็ยังมีมาตรา 35 ที่กำหนดมาตรการช่วยเหลืออื่นๆไว้ เช่น จัดสถานที่ให้ค้าขายหรือให้สัมปทาน เช่น มีร้านค้าใน สธ. ก็ต้องมีพื้นที่คนพิการด้วย จ้างเหมา จ้างช่วง เช่น สธ.จ้างบริษัทมารับงานทำความสะอาด หรืองานโอเปอเรเตอร์ ก็จะระบุใน TOR ว่าต้องจ้างผู้พิการ 1% เป็นต้น

“หรือที่คุยกันอยู่ บางงานที่เป็นอุปสรรค เช่น งาน รปภ. ถ้าเอาคนพิการมาทำอาจจะลำบาก เราก็อาจจะเอาสัดส่วนที่บริษัท รปภ.ต้องจ้างผู้พิการไปเพิ่มที่บริษัททำความสะอาด เป็นต้น” นพ.สมศักดิ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม การรวบรวมตัวเลขการจ้างงานผู้พิการของ สธ.จะรวบรวมตัวเลขปีละ 1 ครั้ง ดังนั้นต้องรอจนถึงเดือน ต.ค.นี้ ว่าจะสามารถจ้างงานได้จำนวนเท่าใด รวมทั้งตัวเลขการจ้างงานทางอ้อมตามมาตรา 35 ก็จะรวบรวมในปีนี้ด้วย ซึ่งขณะนี้ได้รับการประสานจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ว่ามีจำนวนคนพิการให้จ้างงานพันกว่าคน และ สธ.ได้ประสานว่าหาก พม.ไม่มีอัตราจ้างงานให้ สธ.ยินดีรับคนพิการเหล่านี้เข้าทำงานในโรงพยาบาลตามจังหวัดต่างๆ ซึ่งก็จะทำให้ตัวเลขเปอร์เซ็นการจ้างงานคนพิการของ สธ.เพิ่มขึ้นอีกมาก