แถลงการณ์ ‘แพทยสภา’-‘ทันตแพทยสภา’ เรียกร้องมาตรการคุ้มครองบุคลากรขณะรักษาผู้ป่วย

Mon, 2016-08-15 18:24 -- hfocus
Print this pagePrint this page

‘แพทยสภา’ และ ‘ทันตแพทยสภา’ ออกแถลงการณ์กรณีแพทย์ รพ.แม่ใจถูกผู้ป่วยทำร้ายร่างกายขณะตรวจรักษา เรียกร้องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหามาตรการคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยเพื่อประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย พร้อมชื่นชมให้กำลังใจแพทย์ในความอดทนอดกลั้นมิได้ตอบโต้ต่อพฤติการณ์

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559 สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาได้ออกแถลงการณ์กรณีแพทย์ถูกทำร้ายขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่แพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ โดยระบุว่า “แพทยสภาตามมาตรา7 (3) (6) แห่ง พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรมในฐานะตัวแทนแพทย์ทั้งประเทศมีความเห็นว่า เป็นการคุกคามและดูหมิ่นเกียรติแห่งวิชาชีพอย่างร้ายแรง โดยไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ไม่สามารถใช้ความรุนแรงต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้

แพทยสภาพร้อมให้การสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัย และปราศจากการคุกคามหรือความรุนแรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ทุกรูปแบบ และขอชื่นชมและให้กำลังใจแพทย์ในความอดทนอดกลั้นมิได้ตอบโต้ต่อพฤติการณ์อันก้าวร้าวดังกล่าว”

ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 สำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภาก็ได้ออกแถลงการณ์ในกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า

“จากเหตุการณ์ที่แพทย์ถูกทำร้ายร่างกายในขณะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปรากฎเป็นข่าวอย่างแพร่หลายนั้น ทันตแพทยสภาในฐานะองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุข รู้สึกเสียใจ รวมทั้งเป็นห่วงในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จึงขอเรียกร้องให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หามาตรการคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยเพื่อประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย

ทันตแพทยสภาขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ และพร้อมให้การสนับสนุนมาตรการต่างๆ อันจะนำมาซึ่งความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในขณะให้บริการแก่ประชาชน”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างเหตุเตะก้านคอหมอเพราะขากระตุก ฝ่าย นพ.แจ้งความยันเอาผิดให้ได้

สธ.ส่งทีมกฎหมายช่วยหมอถูกคนไข้เตะก้านคอขณะตรวจรักษา