ครม.เห็นชอบตั้ง 9 ขรก.ระดับสูง สธ. ‘หมอวันชัย’ เลขาฯ อย. ‘หมอธีรพล’ อธิบดีกรมการแพทย์

Wed, 2016-08-17 13:29 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ครม.เห็นชอบตามที่ สธ.เสนอตั้งข้าราชการระดับสูง 9 ตำแหน่ง “หมอเจษฎา” จากกรมสุขภาพจิตไปกรมควบคุมโรค “หมอธีรพล” จากหัวหน้าผู้ตรวจฯ เป็นอธิบดีกรมการแพทย์ “หมอวันชัย” จากผู้ตรวจฯ เป็นเลขาธิการ อย. “หมอวิศิษฎ์” จากรองปลัด เป็นอธิบดี สบส. ส่วนหมอพิศิษฐ์ สธน. เป็นผู้ตรวจ พร้อมจับตาตั้งผู้ตรวจราชการอีก 5 ตำแหน่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ครม.ได้เห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขตามที่ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอดังนี้

1.นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นอธิบดีกรมควบคุมโรค

2.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิต

3.นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

4.นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้ตรวจราชการเขต 5 เป็นอธิบดีกรมการแพทย์

5.นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขต 4 เป็นเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

6.นพ.สุเทพ วัชรปิยานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขต 12 เป็นอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

7.นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขต 3 เป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

8.นพ.เกียรติภูมิ วงศ์วรจิต รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการเขต 9 เป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

9.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 8 ได้ขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

จากการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการครั้งนี้ จากเดิมที่เคยคาดกันว่าจะสลับรองปลัดขึ้นเป็นอธิบดีนั้น เท่ากับว่าในการแต่งตั้งจริง รองปลัดทั้ง 3 รายคือ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์, พญ.ประนอม คำเที่ยง และ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ยังอยู่ในตำแหน่งเดิม มีเพียง นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร ที่ได้สลับเป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทั้งนี้ การแต่งตั้งที่ต้องจับตากันต่อไป คือตำแหน่งผู้ตรวจราชการที่ยังว่างอยู่ 5 ตำแหน่ง มีข้อสังเกตว่า ในการแต่งตั้งครั้งนี้สายสาธารณสุขนิเทศก์ คือ นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ที่ได้ขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการนั้น น่าจะเป็นสายสาธารณสุขนิเทศก์คนเดียวที่ได้ขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการ

ดังนั้นตำแหน่งผู้ตรวจราชการที่ว่างอีก 5 ตำแหน่งนั้น จึงน่าจะเป็นสายรองอธิบดีที่ได้ขยับขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการ

หลังจากนี้ชาว สธ.ก็ยังต้องจับตากระบวนการแต่งตั้งผู้ตรวจราชการ และข้าราชการระดับสูงในระดับอื่นๆ รองลงมาว่าจะเป็นใครบ้างที่ได้รับความไว้วางใจให้ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนกระทรวงสาธารณสุขต่อไป