สธ.-สสส.-ม.เกษตร พัฒนา 10 รพ.ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา “ให้เป็นมากกว่า รพ.”

Tue, 2016-08-23 13:38 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือกับ สสส.และ ม.เกษตรศาสตร์ พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา “เป็นโรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล” มีความโดดเด่นเป็นโรงพยาบาลชุมขนแบบอย่างที่มีอัตลักษณ์ 4 ด้าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 5 ธันวาคม 2560

วันนี้ (23 สิงหาคม 2559) ที่ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กับ ทพ.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 5 ธันวาคม 2560

นพ.โสภณ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (รพก.) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เพื่อเป็นแบบอย่างของโรงพยาบาลชุมชน ทั้งในด้านบริหาร บริการ และวิชาการ ที่เหมาะสมกับสภาพชุมชนในพื้นที่ ปัจจุบันโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แต่ละแห่งมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน แต่มีอัตลักษณ์เดียวกันคือ “โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล” (More than Hospitals) คือ

1.เป็นโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติของในหลวง

2.เป็นโรงพยาบาลที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกับพื้นที่

3.เป็นโรงพยาบาลที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน

4.เป็นโรงพยาบาลที่มีบริการดี มีมาตรฐาน อบอุ่น เป็นกันเอง ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส

สำหรับในปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับ สสส.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร่วมกันสนับสนุนทรัพยากรในเรื่องงบประมาณ บุคลากรและวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 กำหนดแนวทางและรูปแบบการพัฒนาให้ต่อเนื่อง ยั่งยืนอย่างสมพระเกียรติ มีคุณภาพมาตรฐานทั้งด้านบริหาร คุณภาพบริการ และวิชาการเป็นแบบอย่างให้โรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะ รวมทั้งให้เกิดการพัฒนากลไกร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ให้เป็นโรงพยาบาลของชุมชนอย่างแท้จริง

สำหรับโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มี 10 แห่ง ได้แก่

1.โรงพยาบาลพนมดงรัก จ.สุรินทร์

2.โรงพยาบาลเบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

3.โรงพยาบาลนาวัง จ.หนองบัวลำภู

4.โรงพยาบาลห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

5.โรงพยาบาลเขาชะเมา จ.ระยอง

6.โรงพยาบาลพระทองคำ จ.นครราชสีมา

7.โรงพยาบาลวัดจันทร์ จ.เชียงใหม่

8.โรงพยาบาลเสาไห้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.สระบุรี

9.โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นราธิวาส

และ 10.รพ.หาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.ตรัง