ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์ไทยรัฐ : เตรียมเสนอ ครม.พิจารณาเห็นชอบข้อเสนอให้คนพิการที่ทำงานแล้วสามารถใช้สิทธิได้ทั้งบัตรทองและประกันสังคม แก้ปัญหาถูกลดสิทธิรักษาหลังได้งานทำ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการชี้คนพิการไม่กังวลเรื่องจ่ายสมทบ แต่ต้องการได้สิทธิประกันสังคมส่วนว่างงาน ชราภาพ ด้วย ส่วนสิทธิรักษาขอใช้จากบัตรทอง คาดเห็นผลปีนี้

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า โดยทั่วไปคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จะได้รับบัตรทอง ท.74 ในการรับสิทธิรักษาฟรีทุกโรคในทุกโรงพยาบาล แต่หากคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการจะต้องเข้าสู่การใช้สิทธิรักษาพยาบาลผ่านระบบประกันสังคม ซึ่งมีข้อจำกัดต้องรักษาตามโรงพยาบาลที่กำหนดและไม่สามารถรักษาฟรีได้ทุกโรค ทำให้คนพิการรู้สึกว่าถูกลดสิทธิ เนื่องจากบางคนต้องรักษาอาการป่วยอยู่ต่อเนื่อง ทั้งยังต้องย้ายจากโรงพยาบาลที่เคยรักษามาใช้สิทธิโรงพยาบาลตามหลักประกันสังคม

เรื่องนี้คนพิการได้ร้องเรียนผ่าน พก.มานานและมีจำนวนมากขึ้น ซึ่งต้นปี 2559 ตนได้นำเรื่องนี้หารือกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยเสนอให้คนพิการที่ทำงานในสถานประกอบการสามารถใช้ได้ทั้งสิทธิบัตรทอง ท.74 และหลักประกันสังคม อีกทั้งได้เสนอเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.) ซึ่งมี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ก็เห็นชอบกับแนวทางดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบ

อธิบดี พก.กล่าวด้วยว่า คนพิการไม่ได้กังวลที่จะต้องจ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนประกันสังคมร้อยละ 5 แต่ต้องการจะได้รับสิทธิประกันสังคมกรณีที่ว่างงาน ชราภาพ ขณะที่ขอใช้สิทธิรักษาพยาบาลจากบัตรทอง ทั้งนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ก็ยังคงรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล แม้จะอยู่ในหลักประกันสังคม และรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณหากต้องใช้จ่ายเพิ่มเติม คาดว่าไม่น่าจะใช้งบประมาณมาก เพียงแต่ต้องป้องกันไม่ให้มีการใช้สิทธิซ้ำซ้อน เรื่องนี้มีทิศทางที่ดี และคาดว่าน่าจะผลักดันให้สามารถดำเนินการได้ในปีนี้ เพราะเป็นเรื่องที่คนพิการรอคอยมานาน อีกทั้งรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับการดูแลคนพิการ.

ขอบคุณที่มา: www.thairath.co.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘คนพิการ’ สมัครงานถูกลดสิทธิการรักษา

“คนพิการ” โอดประกันสังคมให้สิทธิด้อยกว่าบัตรทอง

ประกันสังคมลุยเพิ่มสิทธิ ‘คนพิการ’ ยังแทงกั๊กโอนย้ายซบ สปสช.

“อัมมาร” เผย สปส.เบี้ยวดูแลสิทธิรักษาคนพิการ ชี้เมื่อมีงานทำไม่ควรถูกลดสิทธิ

ม.44 ให้ 'ผู้ประกันตนคนพิการ' ได้สิทธิบัตรทอง แก้ปัญหาถูกลดสิทธิหลังย้ายไปประกันสังคม