‘รพ.วารินชำราบ รพ.สิงห์บุรี รพ.พระนารายณ์ฯ’ ได้ที่ 1 รพ.ในดวงใจประกันสังคม

Fri, 2016-09-09 18:01 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สำนักงานประกันสังคม จัดงานครบรอบก่อตั้ง 26 ปีพร้อมมอบรางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 59 รพ.วารินชำราบ รพ.สิงห์บุรี และ รพ.พระนารายณ์มหาราช ได้ที่ 1

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 สำนักงานประกันสังคม จัดงานครบรอบ 26 ปี 3 กันยายน 2559 มี พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบโล่และรางวัลให้แก่สถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2559 จำนวน 25 แห่ง เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้สถานพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตน พร้อมมอบทุนการศึกษาแพทย์ศาสตร์ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวน 28 ทุน 

พลเอก ศิริชัย กล่าวว่า การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาฯ ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ จำนวน 25 แห่ง ผู้ทำคุณประโยชน์ และมอบทุนการศึกษาแพทย์ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการกระตุ้นและจูงใจให้สถานพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพ ยกระดับคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ส่งผลให้ผู้ประกันตนได้รับบริการทางการแพทย์ที่ดีมีคุณภาพ 

รางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ ปี 2559 จำนวน 25 แห่ง มีดังนี้

สถานพยาบาลที่ได้รับรางวัลที่ 1 ได้รับโล่และเงินรางวัล 200,000 บาท จำนวน 3 แห่ง

1. สถานพยาบาลที่มีจำนวนผู้ประกันตนเลือกไม่เกิน 25,000 คน ได้แก่ รพ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

2. สถานพยาบาลที่มีจำนวนผู้ประกันตนเลือกไม่เกิน 50,000 คน ได้แก่ รพ.สิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

3. สถานพยาบาลที่มีจำนวนผู้ประกันตนเลือกไม่เกิน 100,000 คน ได้แก่ รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี

สถานพยาบาลที่ได้รับรางวัลที่ 2 ได้รับโล่และเงินรางวัล 100,000 บาท จำนวน 2 แห่ง

1. สถานพยาบาลที่มีจำนวนผู้ประกันตนเลือกไม่เกิน 50,000 คน ได้แก่ รพ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

2. สถานพยาบาลที่มีจำนวนผู้ประกันตนเลือกไม่เกิน 100,000 คน ได้แก่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ จ.ปราจีนบุรี

สถานพยาบาลที่ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับรางวัลละ 50,000 บาท จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ รพ.ยโสธร จ.ยโสธร รพ.อานันทมหิดล จ.ลพบุรี รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา จ.นครราชสีมา รพ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา รพ.เลย จ.เลย และ รพ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ รพ.อุดรธานี จ.อุดรธานี

สถานพยาบาลที่ได้รับรางวัลพิเศษ สำหรับสถานพยาบาลที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับโล่และเงินรางวัล ๆ ละ 100,000 บาท จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ รพ.ยะลา รพ.เบตง จ.ยะลา, รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ รพ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และ รพ.ปัตตานี จ.ปัตตานี

สถานพยาบาลที่ได้รับรางวัลพิเศษ สำหรับสถานพยาบาลที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนงานประกันสังคม โล่และเงินรางวัลๆ ละ 50,000 บาท จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.เลิดสิน รพ.ราชวิถี รพ.ตำรวจ รพ.ตากสิน คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิวาส