ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“ปรียนันท์” เปิดแคมเปญรณรงค์ปฏิรูป “แพทยสภา” เหตุผูกขาดกรรมการ ดำรงตำแหน่งไม่มีวาระ เอื้อประโยชน์พวกพ้อง-โรงพยาบาลเอกชน เสนอ 1.ให้มีคนนอกเข้าไปเป็นกรรมการแพทยสภา ในสัดส่วน 50% 2.ลดจำนวนคณะกรรมการลงเพื่อความคล่องตัว 3.กำหนดให้กรรมการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ

นางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ เปิดเผยว่า แพทยสภาในปัจจุบันไม่ได้ทำหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนตามหลักการที่ถูกต้อง จึงถูกประชาชนตั้งข้อสงสัยว่าไม่มีความเป็นกลาง เอาแต่มุ่งแต่ปกป้องวิชาชีพเดียวกัน เช่น มีมติให้แทบทุกคดีที่ประชาชนร้องเรียนเป็นคดีไม่มีมูล หรือเคยมีกรณีนายกแพทยสภานำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไปเบิกความสู้กับคนไข้ในศาล รวมทั้งการต่อต้าน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข อย่างชัดเจน

นางปรียนันท์ กล่าวว่า แพทยสภาคือสภาวิชาชีพที่ก่อตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบว่าการประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้มาตรฐานหรือไม่ มีกรรมการทั้งหมด 56 คน แบ่งเป็น กรรมการโดยตำแหน่ง 28 คน และกรรมการจากการเลือกตั้งอีก 28 คน ซึ่งทั้ง 56 คนนั้นเป็นแพทย์ทั้งสิ้น ไม่มีคนนอกอยู่ร่วมด้วยแต่อย่างใด

“ยุคปัจจุบันกรรมการกลุ่มที่มีบทบาทมากที่สุดคือกลุ่มที่มาจากการเลือกตั้ง ส่วนใหญ่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน แต่ละคนเป็นกรรมการหลายสมัยนานนับ 10-20 ปี เนื่องจาก พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ไม่ได้กำหนดว่าดำรงตำแหน่งได้ไม่เกินกี่วาระ” นางปรียนันท์ กล่าว

นางปรียนันท์ กล่าวอีกว่า การที่กรรมการอยู่ในตำแหน่งนานเกินไปทำให้เกิดการสร้างอิทธิพล ผูกขาดอำนาจ เล่นพรรคเล่นพวก และมีเครือข่ายกุมอำนาจในระดับนโยบายแทบทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเมื่อกรรมการเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน จึงยิ่งไม่สามารถแก้ปัญหาโรงพยาบาลเอกชน ค่ายาและค่ารักษาแพงได้

นางปรียนันท์ กล่าวว่า หลายประเทศทั่วโลกมีปัญหาในลักษณะเดียวกัน โดยเฉพาะเรื่องความไม่เชื่อมั่นต่อแพทยสภา ตัวอย่างหนึ่งในประเทศอังกฤษคือรัฐบาลมีความกังวลว่าความไม่เชื่อมั่นต่อสภาวิชาชีพจะส่งผลถึงความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย จึงริเริ่มให้มีคนนอกเข้าไปเป็นกรรมการแพทยสภาในสัดส่วน 25%

อย่างไรก็ตาม ต่อมาพบว่าสามารถสร้างความไว้วางใจและเรียกศรัทธาคืนมาจากประชาชนได้ จึงเพิ่มสัดส่วนคนนอกเข้าไปเป็นกรรมการ 50% คือวิชาชีพ 6 คน คนนอก 6 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน โดยปัจจุบันประเทศอังกฤษเป็นต้นแบบให้อีกหลายประเทศนำไปปฏิรูปแพทยสภา เช่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฮ่องกง มาลาวี แคนาดา นิวซีแลนด์ ฯลฯ เป็นต้น

“พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ของประเทศไทย มีอายุ 34 ปีแล้ว อีกทั้งปัจจุบันบริบทของสังคมไทยเปลี่ยนไป จึงสมควรที่จะปฏิรูปแพทยสภาไปพร้อมๆ กับการปฏิรูปประเทศ และการปฏิรูประบบสาธารณสุข จึงขอเสนอว่า 1.ให้มีคนนอกเข้าไปเป็นกรรมการแพทยสภา ในสัดส่วน 50% 2.ลดจำนวนคณะกรรมการลงเพื่อความคล่องตัว 3.กำหนดให้กรรมการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ” นางปรียนันท์ กล่าว

ทั้งนี้ นางปรียนันท์ ได้เปิดแคมเปญรณรงค์ปฏิรูปแพทยสภาผ่าน www.change.org ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค.2559 โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะล่ารายชื่อให้ครบ 1 หมื่นชื่อ โดยปัจจุบันได้แล้วกว่า 7,497 ชื่อ ภายในระยะเวลาเพียง 13 วัน ซึ่งหากได้รายชื่อครบถ้วนแล้วจะส่งต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำเนินการปรับแก้กฎหมายต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อดีตอธิการ มข.หนุนปฏิรูปแพทยสภาเป็นที่พึ่งประชาชน ไม่ใช่แค่สหภาพแรงงานหมอ

แพทยสภาไม่จำกัดวาระ กก. เพื่อทำงานต่อเนื่อง ทั้งไม่มีอำนาจล้นแบบ ปธน.

‘หมอธีระ’ ค้านข้อเสนอคนนอกนั่งกรรมการแพทยสภา ชี้เป็นข้อเสนอสุดโต่ง

หมอล่ารายชื่อ ค้านข้อเสนอแก้กฎหมาย เพิ่มคนนอกเป็น กก.แพทยสภา

แนะควรจำกัดวาระดำรงตำแหน่ง กก.แพทยสภา แก้ปัญหาผูกขาด

ยืนยันแพทยสภาเกือบทั่วทั้งโลกไม่มีคนนอกเป็นกรรมการ