ล่ารายชื่อปฏิรูป ‘แพทยสภา’ ดันแก้ กม. ‘เพิ่มคนนอก-กก.เป็นได้ไม่เกิน 2 วาระ’

“ปรียนันท์” เปิดแคมเปญรณรงค์ปฏิรูป “แพทยสภา” เหตุผูกขาดกรรมการ ดำรงตำแหน่งไม่มีวาระ เอื้อประโยชน์พวกพ้อง-โรงพยาบาลเอกชน เสนอ 1.ให้มีคนนอกเข้าไปเป็นกรรมการแพทยสภา ในสัดส่วน 50% 2.ลดจำนวนคณะกรรมการลงเพื่อความคล่องตัว 3.กำหนดให้กรรมการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ

นางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ เปิดเผยว่า แพทยสภาในปัจจุบันไม่ได้ทำหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนตามหลักการที่ถูกต้อง จึงถูกประชาชนตั้งข้อสงสัยว่าไม่มีความเป็นกลาง เอาแต่มุ่งแต่ปกป้องวิชาชีพเดียวกัน เช่น มีมติให้แทบทุกคดีที่ประชาชนร้องเรียนเป็นคดีไม่มีมูล หรือเคยมีกรณีนายกแพทยสภานำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไปเบิกความสู้กับคนไข้ในศาล รวมทั้งการต่อต้าน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข อย่างชัดเจน

นางปรียนันท์ กล่าวว่า แพทยสภาคือสภาวิชาชีพที่ก่อตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบว่าการประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้มาตรฐานหรือไม่ มีกรรมการทั้งหมด 56 คน แบ่งเป็น กรรมการโดยตำแหน่ง 28 คน และกรรมการจากการเลือกตั้งอีก 28 คน ซึ่งทั้ง 56 คนนั้นเป็นแพทย์ทั้งสิ้น ไม่มีคนนอกอยู่ร่วมด้วยแต่อย่างใด

“ยุคปัจจุบันกรรมการกลุ่มที่มีบทบาทมากที่สุดคือกลุ่มที่มาจากการเลือกตั้ง ส่วนใหญ่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน แต่ละคนเป็นกรรมการหลายสมัยนานนับ 10-20 ปี เนื่องจาก พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ไม่ได้กำหนดว่าดำรงตำแหน่งได้ไม่เกินกี่วาระ” นางปรียนันท์ กล่าว

นางปรียนันท์ กล่าวอีกว่า การที่กรรมการอยู่ในตำแหน่งนานเกินไปทำให้เกิดการสร้างอิทธิพล ผูกขาดอำนาจ เล่นพรรคเล่นพวก และมีเครือข่ายกุมอำนาจในระดับนโยบายแทบทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเมื่อกรรมการเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน จึงยิ่งไม่สามารถแก้ปัญหาโรงพยาบาลเอกชน ค่ายาและค่ารักษาแพงได้

นางปรียนันท์ กล่าวว่า หลายประเทศทั่วโลกมีปัญหาในลักษณะเดียวกัน โดยเฉพาะเรื่องความไม่เชื่อมั่นต่อแพทยสภา ตัวอย่างหนึ่งในประเทศอังกฤษคือรัฐบาลมีความกังวลว่าความไม่เชื่อมั่นต่อสภาวิชาชีพจะส่งผลถึงความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย จึงริเริ่มให้มีคนนอกเข้าไปเป็นกรรมการแพทยสภาในสัดส่วน 25%

อย่างไรก็ตาม ต่อมาพบว่าสามารถสร้างความไว้วางใจและเรียกศรัทธาคืนมาจากประชาชนได้ จึงเพิ่มสัดส่วนคนนอกเข้าไปเป็นกรรมการ 50% คือวิชาชีพ 6 คน คนนอก 6 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน โดยปัจจุบันประเทศอังกฤษเป็นต้นแบบให้อีกหลายประเทศนำไปปฏิรูปแพทยสภา เช่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฮ่องกง มาลาวี แคนาดา นิวซีแลนด์ ฯลฯ เป็นต้น

“พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ของประเทศไทย มีอายุ 34 ปีแล้ว อีกทั้งปัจจุบันบริบทของสังคมไทยเปลี่ยนไป จึงสมควรที่จะปฏิรูปแพทยสภาไปพร้อมๆ กับการปฏิรูปประเทศ และการปฏิรูประบบสาธารณสุข จึงขอเสนอว่า 1.ให้มีคนนอกเข้าไปเป็นกรรมการแพทยสภา ในสัดส่วน 50% 2.ลดจำนวนคณะกรรมการลงเพื่อความคล่องตัว 3.กำหนดให้กรรมการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ” นางปรียนันท์ กล่าว

ทั้งนี้ นางปรียนันท์ ได้เปิดแคมเปญรณรงค์ปฏิรูปแพทยสภาผ่าน www.change.org ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค.2559 โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะล่ารายชื่อให้ครบ 1 หมื่นชื่อ โดยปัจจุบันได้แล้วกว่า 7,497 ชื่อ ภายในระยะเวลาเพียง 13 วัน ซึ่งหากได้รายชื่อครบถ้วนแล้วจะส่งต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำเนินการปรับแก้กฎหมายต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อดีตอธิการ มข.หนุนปฏิรูปแพทยสภาเป็นที่พึ่งประชาชน ไม่ใช่แค่สหภาพแรงงานหมอ

แพทยสภาไม่จำกัดวาระ กก. เพื่อทำงานต่อเนื่อง ทั้งไม่มีอำนาจล้นแบบ ปธน.

‘หมอธีระ’ ค้านข้อเสนอคนนอกนั่งกรรมการแพทยสภา ชี้เป็นข้อเสนอสุดโต่ง

หมอล่ารายชื่อ ค้านข้อเสนอแก้กฎหมาย เพิ่มคนนอกเป็น กก.แพทยสภา

แนะควรจำกัดวาระดำรงตำแหน่ง กก.แพทยสภา แก้ปัญหาผูกขาด

ยืนยันแพทยสภาเกือบทั่วทั้งโลกไม่มีคนนอกเป็นกรรมการ

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

ClintonEmory
19 ชั่วโมง 59 นาที ago
สิ่งที่ชาวสธ.ต้องรู้
22 ชั่วโมง 37 นาที ago
อย่าเชื่อฝรั่งมากนัก
1 วัน 8 ชั่วโมง ago
ลีลาวดี
1 วัน 13 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ClintonEmory
19 ชั่วโมง 59 นาที ago
สิ่งที่ชาวสธ.ต้องรู้
22 ชั่วโมง 37 นาที ago
อย่าเชื่อฝรั่งมากนัก
1 วัน 8 ชั่วโมง ago
ลีลาวดี
1 วัน 13 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน