‘นพ.สสจ.อ่างทอง’ พร้อมย้ายหาก สธ.เห็นเป็นทางออกที่ดี แจงเหตุมุ่งทำงานปฏิรูป

Wed, 2016-09-14 11:22 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นพ.สสจ.อ่างทอง พร้อมย้ายออกจากตำแหน่ง หากผู้บริหาร สธ.มองเป็นทางออกที่ดี ระบุต้นเหตุเกิดจากการทำงานมุ่งปฏิรูปโครงสร้าง การบริหาร การเงินการคลัง ตามนโยบายจนส่งผลกระทบ มีคนไม่พอใจ พร้อมแจงกรณีการตั้ง รอง นพ.สสจ. ยืนยันไม่ได้จำกัดสิทธิ์ แต่เลือกผู้ที่มีความเหมาะสมมากกว่า  

นพ.ทรงวุฒิ หุตามัย

จากกรณีชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วยสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) 7 อำเภอใน จ.อ่างทอง ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เพื่อขอให้ส่งตัว นพ.ทรงวุฒิ หุตามัย นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง (นพ.สสจ.อ่างทอง) กลับกระทรวงสาธารณสุขนั้น นพ.ทรงวุฒิ กล่าวว่า ตามเนื้อหาจดหมายเปิดผนึกที่ระบุถึงการแต่งตั้งโยกย้ายเป็นเรื่องที่สามารถชี้แจงได้ รวมถึงกรณีการลาออก เพราะถือเป็นเรื่องปกติของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะสายวิชาชีพที่มีทางไป เพียงแต่ต้องเป็นความประสงค์ของผู้ที่ต้องการย้ายและลาออก ไม่มีใครไปสั่งได้ ทั้งยังต้องนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาโดยคณะกรรมการวางแผนและประเมินระดับจังหวัด ซึ่ง 1 ปีมี 2 วาระ คือ เดือนมีนาคมและสิงหาคม ยกเว้นแพทย์ที่ต้องใช้ทุน โดยทั้งหมดนั้นมีขั้นตอนการดำเนินการ

ส่วนกรณีที่มีการระบุถึงการจำกัดสิทธิ์ นพ.ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล ขึ้นสู่ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนั้น นพ.ทรงวุฒิ กล่าวว่า เดิมผู้อยู่ในตำแหน่งนี้ได้เลื่อนเป็น นพ.สสจ.ลพบุรี เมื่อต้นปีงบประมาณ ทำให้ตำแหน่งนี้ว่างลง โดย นพ.ทวีโชค ซึ่งตำแหน่งเดิมคือผู้เชี่ยวชาญ ระดับซี 9 ได้ขอมาทำหน้าที่นี้ในฐานะรักษาการ แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าสู่ตำแหน่งได้เลย เพราะต้องมีกระบวนการพิจารณาก่อน แต่ปัญหาคือที่ผ่านมามีผู้ที่มาทำหน้าที่นี้ 2 คน นอกจาก นพ.ทวีโชค แล้ว ยังมี นพ.ประกิต ชัยกิจอุราใจ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รพ.อ่างทอง โดยเป็นรุ่นพี่ นพ.ทวีโชค 7 ปี จึงต้องพิจารณาผู้ที่เหมาะสม

ทั้งนี้เมื่อได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบการทำงานทั้ง 2 คน เห็นว่า นพ.ประกิต ทำงานดีกว่าและมีผลงานที่ดี ทั้งยังเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นในปี 2559 ซึ่งในการนำคนเหมาะสมเข้าสู่ตำแหน่งมีกระบวนการ 2 วิธี คือ การเลื่อนตำแหน่ง และการย้ายตำแหน่ง จึงได้เลือกใช้วิธีการเลื่อนเข้าสู่ตำแหน่ง โดยเลื่อนจากตำแหน่งชำนาญการพิเศษ มาเป็นผู้เชี่ยวชาญแทน ตรงนี้จึงทำให้ นพ.ทวีโชคมาสมัครไม่ได้ เนื่องจากได้อยู่ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับซี 9 อยู่แล้ว

“ยืนยันว่าไม่ได้จำกัดสิทธิ์การสมัคร แต่ตามหลักเกณฑ์วิธีการรับเข้าสู่ตำแหน่ง นพ.ทวีโชคไม่สามารถสมัครได้ และหากถามว่าทำไมผมใช้วิธีเลื่อนตำแหน่งแทนการย้าย คงให้เหตุผลได้ว่า เป็นเพราะ นพ.ประกิต ซึ่งเป็นรุ่นพี่ของ นพ.ทวีโชคทำงานดีกว่า จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกว่าในการทำหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด” 

ส่วนกรณีการย้าย นพ.ณัทกร ไพศาลศัลยลักษณ์ จากผู้อำนวยการ รพ.แสวงหา ให้รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.ไชโย และให้ นพ.ประกิต เข้ารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.แสวงหาแทนนั้น นพ.ทรงวุฒิ กล่าวว่า ปัจจุบัน นพ.ณัทกร ได้เปลี่ยนชื่อเป็น นพ.ศรัณย์ชล ปาริฉัตรจิรภาส สาเหตุที่ย้าย เนื่องจาก รพ.แสวงหา ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินถึงขึ้นไม่มีเงินเพียงพอที่จะจ่ายเงินเดือนแพทย์ จึงได้ให้ นพ.ประกิตเข้าไปบริหารเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตนี้ ซึ่งขณะนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้จากวิกฤตการเงินระดับ 7 ลดลงสู่ระดับ 6 แล้ว

นพ.ทรงวุฒิ กล่าวว่า ก่อนการโยกย้ายครั้งนี้ ได้มีปัญหาภายในอยู่แล้วจนนำมาสู่การยื่นจดหมายเปิดผนึก เนื่องจากตนเข้ามารับตำแหน่งในช่วงการปฎิรูป ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นการทำงานอย่างหวังผล ซื่อสัตย์ และสุจริต จึงได้ทำการปฎิรูปโครงสร้าง การบริหาร รวมถึงการเงินการคลังเดิม ส่งผลให้มีกลุ่มคนที่ไม่พอใจ จนนำมาสู่การเขียนจดหมายเปิดผนึก ซึ่งเมื่ออ่านดูแล้วเหมือนกับบัตรสนเท่ห์ที่มีเนื้อหาที่กว้างมากและเป็นการใส่ร้าย โดยก่อนหน้านี้ก็เคยมีการส่งบัตรสนเท่ห์ไปยังกระทรวงสาธารณสุขมาแล้ว ซึ่งการกระทำเหล่านี้มองเป็นเรื่องการเมือง อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาได้ชี้แจงต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองแล้ว  

ต่อข้อซักถามว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจนำไปสู่การย้ายออกจากตำแหน่ง นพ.ทรงวุฒิ กล่าววว่า มองว่าการย้ายถือเป็นเรื่องปกติ หากจะทำให้เหตุการณ์ดีขึ้น การย้ายตนก็ไม่มีปัญหา เพราะไม่เคยมองเป็นเรื่องแพ้ชนะ ส่วนการถูกย้ายครั้งนี้อาจมองว่าตนเองเป็นฝ่ายผิดนั้น คงต้องอาศัยสื่อในการชี้แจงข้อเท็จจริง ซึ่งการรวมตัวออกมาเคลื่อนไหวและเรียกร้องบางครั้งก็ไม่ได้เป็นฝ่ายถูกต้องเสมอไป  

“เรามีเจตนาดี เป็นข้าราชการทำตามนโยบาย เมื่อนโยบายต้องการให้มีการปฏิรูป เราก็ทำ ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อคนทำงานอยู่เดิม ต้องมีคนที่พอใจและไม่พอใจ ซึ่งหากวันนี้ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเห็นว่า การย้ายผมเป็นทางออกที่ดี ผมก็พร้อมที่จะย้ายและจะขอไม่ชี้แจง ไม่แก้ตัวอะไร เพราะทุกอย่างได้ดำเนินตามนโยบายที่ได้รับ” นพ.สสจ.อ่างทอง กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จนท.สธ.อ่างทอง ร้อง ผวจ.ย้าย ‘นพ.สสจ.อ่างทอง’ กลับ สธ. ชี้ 3 ปี บริหารไร้ธรรมาภิบาล

ผตร.เขต 4 เผยปัญหาขัดแย้ง นพ.สสจ.อ่างทอง ยุติแล้ว ‘หมอทรงวุฒิ’ ทำเรื่องขอย้ายกลับภูมิลำเนา