ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ว่าที่เลขาธิการ สปส.ชี้ ประกันสังคมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของ "คนพิการ" ที่รักษาบัตรทอง เชื่อ ม.44 ช่วยปลดล็อคสิทธิ์การรักษาของคนพิการ 5 หมื่นคนให้ดีกว่าเดิม

นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) โดยเริ่มงานวันที่ 1 ต.ค.นี้ กล่าวว่า ขณะนี้ 3 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย สำนักงานประกันสังคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกระทรวงการคลัง ได้หารือถึงหลักเกณฑ์ในการรับบริการสาธารณสุขของคนพิการแล้ว หลังจากมีคำสั่งมาตรา 44 ของหัวหน้า คสช.ให้คนพิการที่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม สามารถมีสิทธิได้รับบริการกับระบบบัตรทองด้วย

นพ.สุรเดช กล่าวว่า หลักการจากนี้ผู้พิการที่ทำงานในระบบประกันสังคม จะสามารถใช้สิทธิ์ที่มีอยู่กับทางหลักประกันสุขภาพถั่วหน้า โดยสามารถไปโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งได้ รวมถึงโรงพยาบาลเอกชนและหน่วยบริการบางแห่ง  ซึ่งค่าใช้จ่ายทาง สปส.จะเป็นผู้รับผิดชอบ เนื่องจากเป็นการใช้สิทธิ์ในฐานะสมาชิกประกันสังคม 

ขณะเดียวกันจะไม่ให้ผู้พิการสำรองจ่ายแล้วมาเบิกกับประสังคมเพราะจะเป็นการสร้างภาระเพิ่ม แต่ สปส.จะจ่ายตรงให้กับโรงพยาบาล เพราะระบบอิเล็คทรอนิคส์ปัจจุบันดูข้อมูลต่างๆ ได้หมดแล้ว

"เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเหลื่อมล้่ำ แต่เป็นวิธีการเข้าถึงสิทธิที่อาจจะมีแตกต่างกันอยู่ และเขารู้สึกว่าไม่สะดวก เราแก้ปัญหาเพื่อคงสิทธิกับผู้พิการ ซึ่งปัจจุบันมีผู้พิการที่ทำงานในระบบประกันสังคมประมาณ 5 หมื่นคน ทั้งอัมพาต นั่งรถเข็น ตาบอด เราจึงแก้ปัญหานั้นให้ เป็นความลักลั่นทางข้อกฎหมายเพื่อคงสิทธิให้กับผู้พิการ ส่วนเรื่องสิทธิเงินชดเชย อะไรอย่างอื่นผู้พิการก็ยังได้อยู่" ว่าที่เลขาธิการ สปส.กล่าว  

นพ.สุรเดช กล่าวว่า หลักการของระบบประกันสังคม ผู้ประกันตนต้องรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลที่เลือกไว้ ซึ่งจุดนี้ทำให้คนพิการที่มีความตั้งใจดีอยากจะกลับเข้าสู่สังคม ด้วยการทำงานในบริษัทเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับใคร สามารถดูแลตัวเอง ช่วยครอบครัวได้ พึ่งพิงคนอื่นให้น้อยที่สุด เกิดประโยชน์มีรายได้ แต่ด้วยเหตุความพิการของเขา ทำให้ต้องยังไปพบแพทย์ และเขาก็รู้สึกว่า การได้สิทธิ์เป็นผู้ประกันตนเหมือนได้สิทธิ์ไม่เต็มที่ อีกทั้งต่างฝ่ายต่างมีข้อกฎหมายของตัวเอง กล่าวคือ สปสช.มีกฎหมายหลักประกันสุขภาพปี 2545 ส่วนประกันสังคม มีกฎหมาย เงื่อนไขที่กำหนดว่า ถ้าได้สิทธิ์ประกันสังคมแล้วก็จะไม่ได้สิทธิ์ของ สปสช. จึงมีการออกมาตรา 44 เพื่อไม่ให้ตัดสิทธิ์ผู้พิการไปรักษาสิทธิ์บัตรทองของ สปสช.ได้ โดยคาดว่าหลักเกณฑ์ที่ได้มีการหารือกันแล้วจะเปิดเผยออกมาเร็วๆ นี้