ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ หรือ NHS กำลังประสบปัญหาอย่างหนัก มีการวิเคราะห์ว่าประสิทธิภาพการให้บริการของเอ็นเอชเอสเริ่มตกต่ำลงในระยะหลังสอดคล้องกับตัวเลขงบประมาณในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่าน้อยที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งเอ็นเอชเอส และเพื่อที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวคณะรัฐมนตรีอังกฤษจึงตัดสินใจอัดฉีดเงินก้อนใหญ่ที่สุดในปีงบประมาณ 2559-2560 และเชื่อว่าการอัดฉีดเงินน่าจะส่งผลดีระดับหนึ่งแต่ยังคงไม่อาจแก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จ โดยเฉพาะในส่วนการให้บริการ

จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้รัฐบาลอังกฤษมีตัวเลือกเพียง 3 ข้อ ได้แก่ อัดฉีดเงินให้มากขึ้น หรือยอมรับความตกต่ำด้านมาตรฐานบริการ หรือยุติบริการเอ็นเอชเอสบางด้าน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ล้วนแล้วแต่ไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลทั้งสิ้น

จากมุมซ้ายบน: โรงพยาบาลเอนทรี โรงพยาบาลบอร์ดกรีน โรงพยาบาลนรีเวชลิเวอร์พูล และโรงพยาบาลรอแยลลิเวอร์พูล

เว็บไซต์บีบีซีเผยว่า ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษหรือ NHS อยู่ระหว่างพิจารณาแผนควบรวมกิจการโรงพยาบาล 4 แห่งในย่านเมอร์ซีไซด์ อันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการลดรายจ่าย

โดยเอ็นเอชเอสยืนยันว่าโรงพยาบาลในสังกัดในย่านเมอร์ซีไซด์และเชเชอร์จะประสบปัญหาขาดทุนร่วม 1 พันล้านปอนด์ (ราว 45,405 ล้านบาท) ภายในปี 2564 จึงเป็นที่มาของข่าวรั่วเกี่ยวกับแผนควบรวมกิจการโรงพยาบาล 4 แห่งอันได้แก่ โรงพยาบาลเอนทรี โรงพยาบาลบอร์ดกรีน โรงพยาบาลนรีเวชลิเวอร์พูล และโรงพยาบาลรอแยลลิเวอร์พูล และจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนด้วย

บีบีซีเผยอีกว่า ผู้ให้บริการด้านสุขภาพทุกรายในอังกฤษจะต้องเข้าร่วมบัญชีสถานบริการจำแนกตามเขตภูมิศาสตร์เพื่อร่างแผนปฏิรูปอย่างยั่งยืน (Sustainability and Transformation Plan, STP) ระยะ 5 ปี โดยแผน STP ของเมอร์ซีไซด์และเชเชอร์เสนอให้ควบรวมโรงพยาบาลทั้ง 4 แห่งอันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรับมือกับตัวเลขการขาดทุนซึ่งประมาณการอยู่ที่ 999 ล้านปอนด์ (ราว 45,360 ล้านบาท)

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ระดับสูงยังออกมาเปิดเผยว่าเอ็นเอชเอสคาดการณ์ตัวเลขขาดทุนสะสมอยู่ราว 999 ล้านปอนด์ ภายใน 5 ปีข้างหน้าหากไม่เร่งแก้ไข และจากที่ย่านเมอร์ซีไซด์และเชเชอร์เป็นเขตใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ของอังกฤษ มีประชากรถึงร้อยละ 32 อาศัยอยู่ในพื้นที่ขาดแคลนและมีสัดส่วนประชากรอายุมากกว่า 75 ปีมากกว่าพื้นที่อื่น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปิดช่องโหว่เพื่อที่จะสามารถรักษามาตรฐานการบริการที่มีคุณภาพ เบื้องต้นอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนในระยะต่อไป

ด้านตัวแทนสหภาพพนักงานรัฐกล่าวว่า ประชาชนต่างตื่นตะลึงและวิตกเกี่ยวกับการลดรายจ่ายที่จำเป็นของเอ็นเอชเอส เนื่องจากไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเอ็นเอชเอสจะประสบปัญหาขาดทุน ส่วนเจ้าหน้าที่เองก็วิตกว่ามาตรการรัดเข็มขัดนั้นอาจส่งผลกระทบมาถึงตนเองด้วย

สำหรับแผน STP ของเมอร์ซีไซด์และเชเชอร์ครอบคลุมกลุ่มผู้ให้บริการปฐมภูมิ (Clinical Commissioning Groups, CCGs) 12 หน่วยงาน ได้แก่

1.NHS Eastern Cheshire

2.NHS Halton

3.NHS Knowsley

4.NHS Liverpool

5.NHS South Cheshire

6.NHS South Sefton

7.NHS Southport and Formby

8.NHS St Helens

9.NHS Vale Royal

10.NHS Warrington

11.NHS West Cheshire

12.NHS Wirral

เรียบเรียงจาก เว็บไซต์บีบีซี: Hospital mergers mooted in Merseyside and Cheshire savings plan

แปลและเรียบเรียงโดย: ภัทรภร นิภาพร pingni1997@gmail.com