‘ทีดีอาร์ไอ’ เสนอปั๊มเศรษฐกิจรับมือสังคมสูงวัย

ประธานทีดีอาร์ไอ หวั่น สังคมสูงอายุ-ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ซ้ำเติมเศรษฐกิจ กระทบระบบสุขภาพ เสนอทางออก เร่งปั๊มกำลังซื้อ-เพิ่มเงินในกระเป๋าประชาชน

นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) บรรยายพิเศษหัวข้อ “ทิศทางและอนาคตประเทศไทย” ภายในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2559 ตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับคลื่นลูกใหญ่ 2 ลูก ได้แก่ 

1.การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ภายในปี 2568 ซึ่งถือว่าเร็วกว่าประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ และจะทำให้ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลมากขึ้น 

2.การขาดแคลนแรงงานในการสร้างเศรษฐกิจ เนื่องจากตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา จำนวนคนงานไทยที่เข้าสู่แรงงานได้ลดลงเรื่อยๆ ทั้งที่ประชากรเพิ่มมากขึ้น และจะมากสุดในปี 2565 คืออยู่ที่ 67.9 ล้านคน

“ความหมายก็คือรายจ่ายกำลังจะเพิ่มอย่างเห็นได้ชัดภายใน 10 ปี ส่วนรายรับกำลังจะลดลงเพราะว่าเรามีประชากรเข้าสู่ตลาดแรงงานน้อย อัตราการเจริญเติบโตก็จะต่ำลง” นายสมเกียรติ กล่าว

นายสมเกียรติ กล่าวอีกว่า สำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตก็มีแนวโน้มลดลง โดยธนาคารการพัฒนาแห่งเอเชีย (เอดีบี) คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไทยในระยะเวลา 5 ปี จะเติบโตเพียง 3% แต่จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสังคมผู้สูงอายุจะทำให้อัตราการเติบโตเหลือแค่ 2.6% เท่านั้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและบริการสาธารณสุขด้วย

“11 ปีที่ผ่านมา ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าอัตราเงินเฟ้อถึง 2 เท่า โดยในปี 2557 หากคิดรวมทั้ง 3 ระบบประกันสุขภาพ คือบัตรทอง ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ จะพบว่าสูงถึง 2.5 แสนล้านบาท” นายสมเกียรติ กล่าว

นายสมเกียรติ กล่าวอีกว่า ผลการศึกษาของ วิลเลียม บอร์มอล (William Baumol) ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ชี้ว่า สาเหตุที่ค่ารักษาพยาบาลแพงเนื่องจากเป็นบริการหัตถกรรมที่ต้องใช้แรงงานคน และทักษะเฉพาะด้านในการประดิดประดอย ไม่ใช่การผลิตแบบอุตสาหกรรม จึงมีแนวโน้มค่าใช้จ่ายสูงอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

“มีการสันนิษฐานถึงสาเหตุที่ทำให้บริการหัตถกรรมมีต้นทุนสูง ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเทคโนโลยีมีราคาแพง การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นโยบายเมดิคัล ฮับ ทุรเวชปฏิบัติ รวมทั้งการผูกขาดในวิชาชีพ แต่ในมุมมองของศาสตราจารย์บอร์มอล สิ่งเหล่านี้มีส่วนให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นจริง แต่ก็ยังไม่ใช่สาเหตุหลักของราคาแพง ต้นตอของปัญหาเป็นเพราะบริการหัตถกรรมจะมีผลิตภาพเท่าเดิม (การผลิตเท่าเดิม) ในขณะที่ต้นทุนด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ” นายสมเกียรติ กล่าว

นายสมเกียรติ กล่าวอีกว่า ไม่มีวิธีการใดจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ก็พอจะมีทางชะลอปัญหาได้ เช่น เทคโนโลยีราคาแพงก็ต้องประเมินความคุ้มค่า หรือทบทวนนโยบายเมดิคัล ฮับ เพื่อลดอุปสงค์ ส่งเสริมการใช้ยาราคาถูก ลดทุรเวชปฏิบัติ และลดการผูกขาดในวิชาชีพ ซึ่งทั้งหมดจะทำให้ค่าใช้จ่ายต่ำลง แต่ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ต้นตอ รัฐบาลจึงจำเป็นต้องสร้างเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วเพื่อสร้างกำลังซื้อ

“สรุปในเบื้องต้นก็คือประเทศไทยจะเหมือนกับหลายประเทศ ที่ต้นทุนในการรักษาพยาบาลจะเพิ่มขึ้นสูงเร็วกว่าเงินเฟ้อ แต่ประเทศไทยมีส่วนที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นตัวสำคัญก็คือการเข้าสู่สังคมสูงอายุ รัฐและประชาชนต้องเข้าใจกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นและเตรียมการแก้ไขปัญหา” นายสมเกียรติ กล่าว

ทั้งนี้ วิธีการที่จะอยู่รอดกับต้นทุนที่สูงขึ้นมีวิธีเดียว คือการสร้างเศรษฐกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง เพิ่มกำลังซื้อของคน ประชาชนจะมีกำลังซื้อพอแม้ค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้น ประชาชนมีเงินไปซื้อบริการสุขภาพได้ ประชาชนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงต้องควักจากกระเป๋าตัวเอง แต่หมายถึงสังคมนั้นจะมีกำลังทรัพย์พอ และจะต้องปฏิรูปบริการสุขภาพถ้วนหน้าให้เกิดความยั่งยืนในการเงิน

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

Cleanimmiply
15 ชั่วโมง 29 นาที ago
Cleanimmiply
15 ชั่วโมง 32 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Cleanimmiply
15 ชั่วโมง 29 นาที ago
Cleanimmiply
15 ชั่วโมง 32 นาที ago
กลับด้านบน