แปลงความเศร้าเป็นพลังความดี เลิกบุหรี่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

Thu, 2016-10-20 15:06 -- hfocus
Print this pagePrint this page

คกก.มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ประชุมติดตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน พร้อมร่วมไว้อาลัยในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชวนประชาชนร่วมทำความดี แปลงความเศร้าเป็นพลังความดี เลิกบุหรี่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล   

     

ในการประประชุมติดตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน นำโดยนายธาดา วรรธนปิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย และคณะกรรมการมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยกว่า 20 คน ยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ก่อนเริ่มการประชุมติดตามและรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ณ โรงแรมบางกอก แทรเวล สวีท อ.เมือง จ.นนทบุรี

นายธาดา กล่าวว่า ในการดำเนินงานโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นการทำความเพื่อในหลวง ซึ่งยิ่งต้องทำให้เต็มที่มากขึ้น เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการส่งเสริมให้คนไทยเลิกบุหรี่ มีสุขภาพที่ดี ลดโรค ลดการเจ็บป่วย เกิดการรักสุขภาพ ซึ่งจะใช้พลังเครือข่ายหมออนามัยและ อสม.ทั่วประเทศเป็นกลไกลหลักขับเคลื่อนทำงานเชิงรุก ชวนผู้สูบ “หักดิบ” เลิกสูบบุหรี่ ตั้งเป้า 3 ปี มีคนเลิกบุหรี่ 3 ล้านคน

นายธาดา กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ได้ร่วมกันนำเสนอแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าระบบรายงานข้อมูลผู้สมัครใจเลิกบุหรี่จากพื้นที่ผ่านทางเว็บไซต์ยังไม่ค่อยสมบูรณ์มากนัก อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้ง่ายต่อการเข้าถึงมากที่สุด และบางพื้นที่ยังไม่ค่อยเข้าใจในระบบรายงานข้อมูลเท่าที่ควร จึงต้องเร่งทำความเข้าใจเพื่อไม่ให้การบันทึกข้อมูลเกิดความล่าช้า ทั้งนี้ ได้เสนอแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน ดังนี้  

1.ด้านการรายงานจำนวนและข้อมูลผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ในโครงการให้เป็นหน้าที่ของ รพ.สต. เป็นผู้รายงานตัวเลขผ่านเว็บไซต์ ส่วนข้อมูลที่เป็นใบสมัครให้เก็บไว้ที่ รพ.สต.  

2. สสอ.และ สสจ.เป็นหน่วยงานหนุนเสริมด้านประชาสัมพันธ์ ชี้แจง กระตุ้นและชักชวนผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ให้ได้มากที่สุด 

3.เป้าหมายผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ปีแรก 560,000 คน ให้ รพ.สต.ชักชวนผู้สมัครใจให้ได้อย่างน้อยแห่งละ 50 คน หรือ อสม. 1 คน ต่อ 1 ราย    

4.จังหวัดที่รับงบประมาณและขับเคลื่อนไปแล้วมากกว่า 65 จังหวัด ส่วนจังหวัดที่เหลือ จะได้มีการติดตามให้การสนับสนุนเป็นรายเขต และ ประสานขับเคลื่อนต่อไป

นอกจากนี้จะเร่งจัดทำคลิปวิดีโอ หรือ คู่มือขั้นตอนการรายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://www.quitforking.com/ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจง่าย พร้อมมีหนังสือสั่งการจากกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค แจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง เพื่อให้ถ่ายทอดต่อไปยัง สสอ.และ รพ.สต.เกี่ยวกับ วิธีการขั้นตอนระบบการรายงานต่อไป

นายมานพ ทองตัน รองประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ภาคกลาง กล่าวว่า ตนได้เข้าร่วมการประชุมกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเป็นตัวแทนมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยและภาคีเครือข่าย รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันในช่วงเวลา 5 เดือนที่ผ่านมาต่อ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มอบนโยบายให้สานต่อโครงการฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องยิ่งขึ้น และขอให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ อสม.และบุคลากรด้านสาธารณสุข แปลงความเศร้าเป็นพลังความดี ร่วมใจเลิกบุหรี่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมกันเชิญชวน ชักชวนทำความดีเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองอีกด้วย

ขอเชิญชวนผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ ร่วมทำความดี เลิกบุหรี่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยสามารถขอแบบฟอร์มและกรอกใบสมัครได้ที่ อสม./รพ.สต. และ รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ หรือที่เว็บไซต์  http://www.quitforking.com/