ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช. ร่วมกับ สสจ.ฉะเชิงเทรา เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมทำบุญทอดกฐิน “วัดบางกระเจ็ด” วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ย.นี้ สร้างศาลาทรงไทยเอนกประสงค์ บริเวณเขื่อนชายแม่น้ำบางประกง บูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ พร้อมรับความรู้สิทธิระบบหลักประกันสุขภาพ และรับตรวจสุขภาพฟรี

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รองเลขาธิการ รักษาการเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยชมรมรักษ์ สปสช. ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา (สสจ.ฉะเชิงเทรา) ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมทำบุญทอดกฐิน ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ วันบางกระเจ็ด ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสมทบทุนในการสร้างศาลาทรงไทยเอนกประสงค์ บริเวณเขื่อนชายแม่น้ำบางปะกง หน้าวัดบางกระเจ็ด และบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆ ภายในวัดบางกระเจ็ด

ทั้งนี้ในวันดังกล่าวนอกจากการจัดให้มีการทอดกฐินตามแนวทางพุทธศาสนาแล้ว ยังได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิการรักษา โดยมีการจัดบูทนิทรรศการแนะนำการใช้สิทธิ พร้อมกันนี้ทาง สสจ.ฉะเชิงเทรายังได้ร่วมจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจสุขภาพฟรีให้ประชาชนที่มาร่วมทอดกฐินในครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือที่ดีระหว่าง สปสช. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้าน นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ในงานวันทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราได้ประสานโรงพยาบาลบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อนำทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนที่บริเวณวัดบางกระเจ็ด นับเป็นความร่วมมือกับ สปสช. ซึ่งนอกจากได้ร่วมกันทำบุญแล้ว ยังได้ร่วมทำประโยชน์ในการร่วมดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ทั้งนี้พิธีทอดกฐินในครั้งนี้ มีพระธรรมปริยัติมุนี เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าอาวาสวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นพ.วินัย สวัสดิวร อดีตเลขาธิการ สปสช. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นอกจากนี้ยังมีธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) องค์การเภสัชกรรม (อภ.) บริษัทไปรษณีย์ดิสทริบิวชั่น จำกัด และประชาชนร่วมทอดกฐินในครั้งนี้