ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แจ้งเตือนเรื่องการเกิดอาการทางจิตเวชภายหลังจากการใช้ยา finasteride เพื่อรักษาภาวะผมร่วง ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน โดยอาการดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่พบได้น้อย แต่ไม่มีความรุนแรง โดยมีรายงานว่าอาการดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากการใช้ยาไปแล้วเป็นระยะเวลา 3-4 เดือน

อย.ได้รับแจ้งจากผู้บริโภคว่า ได้มีการใช้ยา finasteride 1 mg เพื่อรักษาภาวะผมร่วง โดยรับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลาหลายปี โดยเริ่มพบความผิดปกติทางด้านจิตและประสาทหลังจากใช้ยาติดต่อเป็นระยะเวลา 4 เดือน อาการที่พบ ได้แก่ ภาวะซึมเศร้า มีอาการวิตกกังวล รวมถึงมีความจำที่ลดลง ซึ่งต่อมาแพทย์วินิจฉัยว่า อาการที่พบสัมพันธ์กับยา finasteride

ทั้งนี้ ฐานข้อมูลทะเบียนตำรับยาของ อย. พบยาที่ได้รับการอนุมัติทะเบียนตำรับที่มี finasteride เป็นส่วนประกอบทั้งหมด 14 ราย มีความแรง 2 ขนาด ได้แก่ 1 mg และ 5 mg (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2559) ขนาด 1 mg มีข้อบ่งใช้เพื่อรักษาอาการผมร่วงในผู้ชาย (Androgenetic alopedia) โดยมีผลเพิ่มการงอกของเส้นผม และป้องกันไม่ให้ผมร่วงอีก งและขนาด 5 mg มีข้อบ่งใช้เพื่อรักษาโรคต่อมลูกหมากโตชนิดไม่เป็นอันตรายร้ายแรงแบบมีอาการในผู้ป่วยที่มีต่อลูกหมากขยายใหญ่ เพื่อ

1.ทำให้อาการดีขึ้น

2.ลดความเสี่ยงของการเปิดปัสสาวะคั่งเฉียบพลัน

3.ลดความเสี่ยงของความจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านทางหน้าท้อง (prostatectomy)

ทั้งนี้หากท่านพบการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา finasteride แจ้งได้ที่ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองแผนงานและวิชาการ อย. โทร. 02-5907261 และ 02-5918457 และสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ที่ www.fda.moph.go.th/vigilance

เรื่องที่เกี่ยวข้อง