‘หมอมงคล’ ค้านโยก 7 หมื่นล้านให้บริษัทประกันดูค่ารักษา ขรก. ลิดรอนสิทธิ-กระทบ รพ.รัฐ

“หมอมงคล” ซัด กรมบัญชีกลางบริหารผิดพลาด-ไร้การตรวจสอบ ต้นเหตุงบค่ารักษาพยาบาลข้าราชการพุ่งสูง ค้านโยก 7 หมื่นล้านให้บริษัทประกันภัยเอกชนดูแล ชี้ไม่แก้ปัญหา ลิดรอนสิทธิข้าราชการ แนวโน้มเบิกจ่ายยาก กระทบ รพ.รัฐ เสนอ สปสช.บริหารคล้ายคลึงกองทุน อปท.

นพ.มงคล ณ สงขลา อดีต รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงแนวคิดที่จะให้บริษัทประกันเอกชนบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของราชการจำนวน 7 หมื่นล้านบาทว่า ที่ผ่านมากรมบัญชีกลางบริหารงานผิดพลาดจึงทำให้งบค่ารักษาพยาบาลของสวัสดิการข้าราชการสูงขึ้น โดยชัดเจนว่ากรมบัญชีกลางไม่มีการตรวจสอบเรื่องการใช้บริการ อาทิ การเวียนใช้บริการ การรับยาซ้ำไปซ้ำมาแล้วนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งตรงนี้อาจเป็นความบกพร่องของทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

นอกจากนี้ ที่ผ่านมากรมบัญชีกลางไม่เคยมีการประเมินความคุ้มค่าในรายการหรือสิทธิประโยชน์ที่ให้เบิกจ่าย ไม่ว่าจะเป็นค่าตรวจวินิจฉัย ยา หรือวัสดุเครื่องมือทางการแพทย์ โดยชัดเจนว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเมื่อบริษัทเอกชนใดเสนอรายการเข้ามา กรมบัญชีกลางไม่เคยมีการตรวจสอบความคุ้มค่าใดๆ

นพ.มงคล กล่าวว่า การบริหารงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีการควบคุมงบประมาณด้วยการให้เบิกจ่ายตามงบประมาณรายหัว แต่ในกรณีการเบิกจ่ายรายหัวนั้นจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ ตัวอย่างที่ชัดเจนคือกองทุนสวัสดิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ให้ สปสช.บริหารจัดการนั้น ก็ไม่ได้ให้เบิกตามรายหัว แต่ให้เบิกตามที่จ่ายจริงซึ่งคล้ายคลึงกับสวัสดิการข้าราชการ

อย่างไรก็ตาม กองทุน อปท.นั้น มีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ซึ่งแม้ว่าจะมีการเปิดให้เบิกค่ารักษาพยาบาลอย่างเต็มที่แล้ว ก็พบว่าใช้งบประมาณเพียงหัวละ 6,000 บาทเท่านั้น ซึ่งน้อยกว่าเท่าตัวของสวัสดิการข้าราชการที่ปัจจุบันอยู่ที่หัวละ 1.2-1.3 หมื่นบาท

“สปสช.บริหาร อปท.โดยไม่ต้องมีค่าหัว คือให้รักษาและเบิกจ่ายอย่างเต็มที่ แต่มีค่าหัวอยู่ที่ 6,000 บาทเท่านั้น ตรงนี้ชัดเจนว่าเป็นความบกพร่องของกรมบัญชีกลางที่ไม่ได้ควบคุมเรื่องนี้ ฉะนั้นข้อเสนอหนึ่งคือการให้โอนย้ายมาให้ สปสช.ดูแล แต่ไม่ใช่ให้โอนมาดูแลด้วยระบบรายหัว แต่ให้โอนมาโดยให้สิทธิประโยชน์เดิมของข้าราชการและครอบครัว เพียงแต่ สปสช.ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ และสามารถต่อรองเรื่องการรักษาพยาบาล การซื้อยาและวัสดุในราคาถูกได้ เพราะเป็นการจัดซื้อรวมจำนวนมาก” นพ.มงคล กล่าว

นพ.มงคล กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาคนไทยมีความเจ็บปวดกับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ.2535 ที่กำหนดเงื่อนไขไว้มาก ซึ่งกว่าที่โรงพยาบาลจะเบิกได้ต้องมีใบแจ้งความ ต้องมีการดำเนินคดีทางตำรวจ ฯลฯ ฉะนั้นหากนำเงิน 6.7 หมื่นล้านบาทที่กรมบัญชีกลางใช้กับสวัสดิการรักษาข้าราชการตอนนี้ และ รมว.คลังระบุว่าจะไม่ให้เกิน 7 หมื่นล้านบาทไปให้บริษัทประกันภัย ก็จะเข้าข่ายคล้ายคลึงกัน คืออาจมีความพยายามเบี่ยงเบนให้มาเบิกที่อื่นแทน เบิกจากบริษัทประกันภัย

“มันจะเหมือนกับที่โรงพยาบาลไม่สามารถเบิกเงินจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยฯ ได้ในปัจจุบันนี้ เชื่อว่าหากให้บริษัทประกันภัยเอกชนดำเนินการ โรงพยาบาลจะเจ๊งภายใน 2 ปี และจะเจ๊งทั้งระบบสมใจรัฐบาลที่อยากให้เจ๊ง ส่วนตัวสงสัยว่าคนที่จะไปตกลงให้เอกชนมาดำเนินการกับเงิน 7 หมื่นล้านบาทนั้น สุจริตใจจริงหรือไม่ เพราะแค่ 1% ก็เป็นเงินเท่าใดแล้ว แล้วในข้อเท็จจริงถามว่ามีหรือแค่ 1 %” นพ.มงคล กล่าว

นพ.มงคล กล่าวว่า ไม่ต้องพยากรณ์ก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ตัวอย่างจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยฯ คือเสือกินเปล่าทุกปี เพราะโรงพยาบาลก็ไปเบิกจากกองทุน 30 บาท หรือจากส่วนอื่นๆ ฉะนั้น พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยฯ มีไว้ให้เสือนอนกินกับกลุ่มผลประโยชน์เท่านั้น เพราะเป็นค่าบริหารจัดการถึง 50% ของงบประมาณ

“ฉะนั้นรัฐบาลเองควรกลับมาทบทวนใหม่ ข้าราชการและครอบครัวโดยเฉพาะสมาคมข้าราชการพลเรือนต้องออกมาปกป้องสิทธิที่จะเสียไป โรงพยาบาลรัฐทุกระดับจะคอยให้ล้มละลายก่อนแล้วค่อยออกมาโวยคงไม่มีประโยชน์ต่อผู้รับบริการทั่วไปรวมทั้งประชาชนผู้ใช้บัตรทอง” นพ.มงคล กล่าว

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfnPax
15 ชั่วโมง 11 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 17 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 24 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 26 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 28 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 31 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 35 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfnPax
15 ชั่วโมง 11 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 17 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 24 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 26 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 28 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 31 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 35 นาที ago
กลับด้านบน