ลูกจ้างชง สปส.ยืดสิทธิประโยชน์รักษา ไม่ต้องกลับไปใช้สิทธิบัตรทอง

Wed, 2016-11-30 09:07 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เครือข่ายลูกจ้างเสนอปรับปรุงสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ขยายความคุ้มครองรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนหลังเกษียณอายุ 55 ปี ไม่ต้องกลับไปใช้สิทธิบัตรทอง

นายมนัส โกศล ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) เปิดเผยว่า ได้หารือกับเครือข่ายลูกจ้างในการจัดทำข้อเสนอปรับปรุงสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสังคม (สปส.) เพื่อยื่นต่อเลขาธิการ สปส.ให้พิจารณา เบื้องต้นต้องการให้เปิดช่องในการขยายสิทธิประโยชน์รักษาพยาบาลและชราภาพแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 (มีนายจ้าง) จากเดิมที่จะรักษาพยาบาลจนถึงอายุ 55 ปีเท่านั้น เมื่อรับเงินบำนาญชราภาพแล้วก็จะสิ้นสุดสิทธิประโยชน์รักษาพยาบาลทันที

ทั้งนี้ อยากเรียกร้องให้ สปส.ให้สิทธิรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนที่รับเงินบำนาญชราภาพด้วย

“พอเขาส่งเงินสมทบมาครบ 180 เดือน และอายุครบ 55 ปี เขาก็จะได้รับเงินชราภาพเป็นรายเดือน ส่วนสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลนั้นก็ต้องกลับไปใช้บัตรทอง แต่ลูกจ้างอยากใช้สิทธิประกันสังคมแบบเดิม อาจจะให้สิทธิประโยชน์ในรูปแบบมาตรา 39 (สมัครใจ) ก็ได้” นายมนัส กล่าว

นายมนัส กล่าวว่า สิทธิประโยชน์กรณีการรักษาพยาบาลในระบบประกันสังคมนั้น นอกจากการรักษาแล้วยังจะมีเงินชดเชยการขาดรายได้และเงินชดเชยอื่นๆ ให้ ซึ่งแตกต่างกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ที่มุ่งเน้นการรักษาเพียงอย่างเดียว

“อย่างมาตรา 39 ก็ให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ มากกว่าการรักษาพยาบาลหรือว่างงานเพียงอย่างเดียว ฉะนั้นผู้ประกันตนที่จ่ายเงินมานานพอสมควรก็ควรที่จะได้รับสิทธิตรงนี้ เพราะบางคนส่งเบี้ยสมทบมาตลอดชีวิตแต่ไม่เคยรักษาพยาบาลเลย จู่ๆ จะโยนเขากลับไปใช้บัตรทองก็คงไม่ถูกต้อง” นายมนัส กล่าว

นายมนัส กล่าวอีกว่า กรณีที่ผู้ประกันตนออกจากงานและประกันตนตามมาตรา 39 เมื่อเกษียณอายุตอน 55 ปี ควรใช้ฐานเงินเดือนในช่วงที่ผู้ประกันตนออกจากงานมาคำนวณบำนาญชราภาพ ไม่ใช่เอาฐานของมาตรา 39 มาคำนวณ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกันตนได้รับเงินมากขึ้น ขณะที่ผู้ประกันตนมาตรา 40 ก็ควรได้รับการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้วยเช่นกัน

“จริงๆ เราไม่ได้มุทะลุ แค่ต้องการผลักดันหลักการ ส่วนตัวเลขก็มาคุยกันได้ว่าจุดเหมาะสมอยู่ที่ใด” นายมนัส กล่าว