สบส.จัด อสม.ช่วยดูแลกลุ่มชาติพันธุ์ 41 ชนเผ่ากว่า 5,000 คน เดินทางเข้ากราบพระบรมศพ

Fri, 2016-12-09 15:45 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จัดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ดูแลกลุ่มชาติพันธุ์ 41 ชนเผ่ารวมกว่า 5,000 คนทั่วประเทศ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เดินทางเข้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระบรมมหาราชวัง และทำพิธีถวายสักการะส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ในวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ที่จะถึงนี้

นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559 ที่จะถึงนี้ กลุ่มชาติพันธุ์และชนพื้นเมือง 41 ชนเผ่า จากทั่วประเทศกว่า 5,000 คน อาทิ กะเหรี่ยง, ม้ง, อาข่า, มูเซอ, ดาราอั้ง, ไททรงดำ, คะฉิ่น, ลีซอ เป็นต้น จะเดินทางมากราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เป็นการแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยและพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะในพื้นที่สูงห่างไกล ด้อยโอกาสให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงรับทราบปัญหาและทรงนำโอกาส นำแนวหลักการวิธีการส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์ มีอาชีพที่มั่นคงสืบทอดจนถึงลูกหลานในปัจจุบัน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยจะทำพิธีถวายสักการะ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ตามความเชื่อของแต่ละชาติพันธุ์ ที่บริเวณสวนสราญรมย์ ก่อนเข้ากราบพระบรมศพฯ    

นพ.วิศิษฎ์ กล่าวต่อว่า ในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่กลุ่มชาติพันธุ์ครั้งนี้ สบส.ได้ร่วมมือกับศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จัดทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ซึ่งเป็นชาติพันธุ์ในแต่ละกลุ่มสามารถสื่อสารภาษาพื้นเมืองได้ เป็นผู้ให้การดูแลสุขภาพตั้งแต่ก่อนออกเดินทางจนกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย พร้อมทั้งจัดทีมแพทย์สนาม และแพทย์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ดูแลระหว่างพักที่สนามม้านางเลิ้ง และระหว่างเดินเท้าเข้ากราบสักการะพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง