รองปลัด สธ.ย้ำลูกจ้างรายวันควรได้ขั้นต่ำ 300 บาท

Wed, 2016-12-28 15:15 -- hfocus
Print this pagePrint this page

“หมอสมศักดิ์” รองปลัด สธ.ย้ำ ลูกจ้างชั่วคราวรายวันของ สธ.ควรได้ค่าจ้างขั้นต่ำตามมาตรฐานกฎหมายแรงงาน แนะชมรมลูกจ้างใช้เวทีประชุมทุก 2 เดือนสะท้อนปัญหาและทางออก

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงประเด็นที่ลูกจ้างชั่วคราวรายวันในโรงพยาบาลสังกัด สธ.บางแห่ง ได้ค่าจ้างขั้นต่ำไม่ถึง 300 บาทว่า ลูกจ้างชั่วคราวรายวันมีหลายตำแหน่ง ต้องดูว่าเป็นตำแหน่งอะไร ถ้าเป็นลูกจ้างสายวิชาชีพต่างๆ ปกติจะได้ค่าจ้างสูงกว่า 300 บาทอยู่แล้ว

อย่างไรก็ดี โดยหลักการแล้ว ไม่ว่าจะลูกจ้างตำแหน่งใดก็ไม่ควรได้ต่ำกว่าที่กฎหมายแรงงานกำหนดตามนโยบายของปลัด สธ. แต่เนื่องจาก สธ.มีบุคลากรกว่า 3 แสนคน ส่วนกลางอาจจะดูแลบางส่วนได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งไม่แน่ใจว่าในทางปฏิบัติเมื่อลงไปถึงระดับสถานบริการแล้วมีปัญหาอะไร โรงพยาบาลบางแห่งมีปัญหาเรื่องเงินบำรุงหรือไม่

นพ.สมศักดิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากโดยหลักการควรได้ค่าจ้างขั้นต่ำตามมาตรฐานกฎหมายแรงงานแล้ว สธ.ยังมีนโยบายสนับสนุนให้พูดคุยกัน ปกติจะมีการประชุมให้ชมรมต่างๆ มาพูดคุยกันทุก 2 เดือน ดังนั้นอยากให้ชมรมลูกจ้างชั่วคราวรายวันใช้เวทีนี้บอกเล่าปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาว่า มีข้อเสนออะไร หรืออยากให้ สธ.ทำอย่างไร

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ นางกนกพร สุขสนิท ประธานภาคีลูกจ้างชั่วคราวของรัฐแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า สถานการณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายวันตามโรงพยาบาลต่างของที่สังกัด สธ. หลายแห่ง เช่น คนงาน คนสวน พนักงานทำความสะอาด พนักงานโรงซักฟอก ฯลฯ ยังได้รับค่าจ้างประมาณ 270 บาท/วัน ต่ำกว่าขั้นต่ำ 300บาท/วัน หรือต่ำกว่าแรงงานข้ามชาติเสียอีก

เช่นเดียวกับนายบัณฑิต ธนชัยเศรษฐวุฒิ นักวิชาการแรงงานมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน กล่าวถึงปัญหานี้ว่าจากที่เคยศึกษากลุ่มลูกจ้างรายวันในโรงพยาบาลสังกัด สธ. พบว่า ส่วนใหญ่ได้รับค่าจ้างต่ำกว่ามาตรฐานปกติของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เนื่องจากคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบงบประมาณแผ่นดิน จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานพยาบาลที่จะเอาเงินบำรุงต่างๆ มาจ่ายเป็นค่าแรงให้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความกรุณาของผู้บริหารแต่ละแห่งไป