รพ.รามาธิบดี ผ่าตัดตาต้อกระจกให้ชาวเนปาลถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

Wed, 2017-01-11 20:12 -- hfocus
Print this pagePrint this page

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการผ่าตัดตาต้อกระจกให้แก่ชาวเนปาลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ พร้อมด้วยทีมแพทย์และพยาบาลจากภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตประจำกรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล วัดไทยลุมพินี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงกาฐมาณฑุ สถาบันโรคทางตา Tilganga จัดโครงการผ่าตัดตาต้อกระจกให้แก่ชาวเนปาลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Cataract Microsurgical Workshop Lumbini: In commemoration of the late His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand) ขึ้น โดยให้การผ่าตัดผู้ป่วยโรคต้อกระจกจำนวน 674 ราย

ทั้งนี้ ยังได้มีการจัดพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ระหว่างวันที่ 26-30 ธันวาคม 2559 ณ ลุมพินี ประเทศเนปาล