'วัคซีนป้องกันไอกรนชนิดใหม่' วิจัย พัฒนา ผลิตครบวงจรครั้งแรกในไทย

Sun, 2017-01-22 22:45 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ทีมวิจัย “ไบโอเนท-เอเชีย และมหาวิทยาลัยมหิดล” คิดค้นนวัตกรรมวัคซีนชนิดใหม่ ถือเป็นบริษัทที่ 2 ของโลกที่สามารถผลิตวัคซีนไอกรนโดยใช้กระบวนการกำจัดความเป็นพิษของโปรตีนแอนติเจนโดยวิธีทางพันธุวิศวกรรมได้สำเร็จ ผลิตแบบครบวงจรเป็นครั้งแรกในประเทศไทย มีคุณภาพดีกว่าวัคซีนแบบเดิมที่มีผลกระทบข้างเคียงกับผู้ได้รับวัคซีน

นายวิฑูรย์ วงศ์หาญกุล

นายวิฑูรย์ วงศ์หาญกุล ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด กล่าวว่า บริษัท ไบโอเนท-เอเชียได้คิดค้นนวัตกรรมวัคซีนชนิดใหม่และผลิตแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงขั้นตอนสุดท้ายได้สำเร็จเป็นครั้งแรก โดยวัคซีนที่ผลิตได้จากการวิจัยครั้งนี้มีทั้งหมด 2 ชนิดได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคไอกรน และวัคซีนรวมป้องกันโรคไอกรน คอตีบ และบาดทะยัก ซึ่งวัคซีนไอกรนดังกล่าวใช้วิธีทางพันธุวิศวกรรมเพื่อทำให้ความเป็นพิษของโปรตีนแอนติเจนหมดไป ซึ่งให้ผลดีกว่า ปลอดภัยกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้สารเคมี ไบโอเนท-เอเชียถือเป็นบริษัทที่ 2 ของโลกที่สามารถผลิตวัคซีนไอกรนโดยใช้กระบวนการกำจัดความเป็นพิษของโปรตีนแอนติเจนโดยวิธีทางพันธุวิศวกรรมได้สำเร็จ

กระบวนการผลิตวัคซีนโดยทั่วไปนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ ได้แก่ (1) การคิดค้นกล้าเชื้อเพื่อพัฒนาเป็นวัคซีน (2) การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนในสัตว์ทดลองและในมนุษย์ และ (3) การผลิต บรรจุและจัดจำหน่าย ซึ่งผู้ผลิตวัคซีนในประเทศไทยส่วนมากจะสามารถผลิตแบบบรรจุในขั้นตอนสุดท้ายได้เพียงเท่านั้น ความสำเร็จครั้งนี้จึงเป็นครั้งแรกสำหรับการผลิตวัคซีนแบบครบวงจรอย่างแท้จริง

นายวิฑูรย์ กล่าวต่อว่า ในครั้งนี้บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลในการคิดค้นกล้าเชื้อขึ้นมา และได้ร่วมกันทำการวิจัยอย่างทุ่มเทและต่อเนื่องร่วมกับทีมวิจัยคุณภาพจากทางไบโอเนท-เอเชีย โดยการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เราใช้ระยะเวลาในการศึกษายาวนานถึง 10 ปีก่อนที่จะสามารถผลิตวัคซีนได้สำเร็จ ซึ่งใช้งบประมาณทั้งสิ้นกว่า 3,500 ล้านบาท

สำหรับวัคซีนทั้ง 2 ชนิดที่พัฒนาขึ้นมาได้สำเร็จนั้นได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ให้ผลิตและจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะเริ่มจำหน่ายในประเทศไทย ช่วงเดือนมีนาคม 2560 ก่อนจะขยายการจำหน่ายในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก ทั้ง อเมริกา, ยุโรป, เกาหลี, จีน, อินเดีย ต่อไป โดยคาดว่าในปีแรกน่าจะสร้างรายได้ประมาณ 10-15 ล้านบาท

"ประเทศไทยยังคงมีพื้นฐานการฉีดวัคซีนไม่มากนัก คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2 พันล้านบาทต่อปี ซึ่งแม้วัคซีนไอกรนจะขยายฐานจากเด็กแรกเกิดปีละ 7-8 แสนคน สู่เด็กโตและผู้ใหญ่ ที่มีโอกาสกลับมาเป็นอีก แต่มูลค่าตลาดก็ยังไม่สูงนัก บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นที่ตลาดโลกเป็นสำคัญ นอกจากนี้บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย ยังมีวัคซีนที่รอทำการวิจัยและค้นคว้าอีกกว่า 12 โครงการ เพื่อให้ประชาชนทั้งในและต่างประเทศมีสุขภาพที่ดี และเพื่อความยั่งยืนของสาธารณสุขไทย" นายวิฑูรย์ กล่าว

ทั้งนี้ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด ถือเป็นบริษัทแรกเริ่มในไทยที่มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์แบบ Innovative Solution โดยความร่วมมือจากผู้ก่อตั้งชงมีความชำนาญธุรกิจด้านวัคซีนจากสามประเทศคือไทย ฝรั่งเศส และเบลเยี่ยม เริ่มจากการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตวัคซีน และก้าวเข้าสู่การนำเข้าวัคซีน วิจัยและพัฒนา และจัดจำหน่ายวัคซีนทั้งในประเทศและประเทศใกล้เคียง จนปัจจุบันสามารถก้าวมาเป็นผู้นำด้านวัคซีนในประเทศไทย โดยการวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนจากต้นน้ำแบบครบวงจรได้เป็นรายแรกของประเทศ