สมาคมแพทย์ผิวหนังอัพเดทเว็บไซต์ใหม่ ศูนย์กลางให้ข้อมูลโรคผิวหนัง

Sun, 2017-01-29 15:27 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย อัพเดทเว็บไซต์  www.dst.or.th อย่างเป็นทางการ พร้อมกับเปิดเฟสบุ๊กล่าสุด ที่ชื่อ ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง สำหรับแพทย์ผิวหนังและประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการข้อมูลเรื่องโรคผิวหนัง ทั้งด้านความรู้ทางวิชาการและข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์ด้านโรคผิวหนัง อีกทั้งสามารถรองรับการเข้าถึงเว็บไซต์ได้ทั้งทางสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เพื่อก้าวทันไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล Thailand 4.0

เว็บไซต์  www.dst.or.th  เกิดจากความมุ่งมั่นของคณะกรรมการอำนวยการสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารในการส่งเสริมความรู้ด้านโรคผิวหนังและสร้างความสามัคคีระหว่างแพทย์ผิวหนังในประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือและร่วมมือกับทางราชการและองค์การต่าง ๆ

ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาการทางโรคผิวหนัง รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและให้บริการด้านโรคผิวหนังแก่ประชาชน ภายในเว็บไซต์จะมีคลิปวิดีโอสั้นหลากหลายเรื่องให้ชมกัน อาทิ เพลงหนาวนี่บ่มีนาคี ดัดแปลงแนวเพลงเพื่อประกอบแนวทางการดูแลรักษาภาวะผิวแห้ง (Xerosis) ซึ่งเป็นการนำทำนองเพลง คู่คอง จากละครเรื่อง นาคี มาแต่งเนื้อเพลง เพื่อประกอบให้เข้าใจเรื่องโรคผิวหนังมากยิ่งขึ้น จุดเด่นของเว็บไซต์ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เน้นด้านการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนในรูปแบบของบทความหรือคลิปเสียง คลิปวิดีโอ ด้านสุขภาพ เช่น โรคสะเก็ดเงิน ผิวหนังอักเสบ โรคติดเชื้อโรคภูมิแพ้ เป็นต้น

นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ได้เพิ่มช่องทางการค้นหารายชื่อแพทย์ด้านโรคผิวหนังทั่วประเทศไทย โดยเว็บไซต์ ได้ถูกแบ่งออกเป็น 4 เมนูหลัก ได้แก่

- สำหรับแพทย์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องกับแพทย์ ข่าวการรับสมัครงานการแพทย์ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ บทความน่ารู้สำหรับแพทย์โรคผิวหนัง รวมถึงการรวบรวมรายชื่อองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

- สำหรับประชาชน เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับสมาคมฯ และนำเสนอบทความเรื่องโรคผิวหนัง เว็บไซต์น่ารู้เรื่องผิวหนังอักเสบและสะเก็ดเงิน อีกทั้งมีการเพิ่มความน่าสนใจโดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านคลิปวิดีโอ

- สำหรับสมาชิก สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้น ในการเข้าถึงข้อมูลที่น่าสนใจมากมาย เช่น รายชื่อสมาชิกทุกประเภท รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน ตารางเรียน  Basic Science ของแพทย์ประจำบ้าน และสามารถเข้าไปอ่าน Newsletter

- ประวัติและกิจกรรมสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ได้มีการพัฒนา ก้าวหน้าอย่างเต็มภาคภูมิมาตลอด 40 ปีที่ผ่านมา มีสมาชิกทั้งสมาชิกสามัญและสมทบรวมกันเกือบ 2,500 คน และมีการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการโรคผิวหนังอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องจากบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ มีส่วนร่วมให้การฝึกอบรมแก่แพทย์เฉพาะทางด้านตจวิทยาและแพทย์ทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ความชำนาญในการรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังให้แก่ประชาชนของประเทศ ทั้งยังเป็นเสาหลักที่พึ่งทางด้านวิชาการและการบริการดูแลรักษาโรคผิวหนังให้แก่ประชาชนทั่วไปตลอดมา

นับจากก่อตั้งเมื่อ 40 ปีมาแล้ว สิ่งที่สมาคมแพทย์ผิวหนังและกรรมการบริหารทุกสมัยยังคงยึดถือเป็นพันธกิจหลักของสมาคม คือการให้บริการด้านวิชาการ ด้วยการมอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคผิวหนัง การรักษาที่เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการและปลอดภัยแก่แพทย์และประชาชนทั่วไป

ในปัจจุบันมีการพัฒนาด้านความรู้และวิทยาการในการรักษาโรคผิวหนังเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ทั้งแพทย์และประชาชนทั่วไปมีความตื่นตัวกับวิทยาการใหม่ด้านความงามเพิ่มขึ้นอย่างมาก จึงเป็นหน้าที่ของสมาคมฯและแพทย์ผิวหนังที่เป็นสมาชิก ที่จะต้องตอกย้ำพันธกิจหลัก ที่จะต้องศึกษา พิจารณาข้อดีข้อเสียของวิทยาการใหม่ ๆ และสามารถชี้แนะให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า สิ่งใดมีประโยชน์ มีหลักฐานทางการแพทย์รับรองที่น่าเชื่อถือได้และที่สำคัญจะต้องมีความปลอดภัย ไม่ทำอันตรายต่อผู้ป่วย หากต้องการสอบถามหรือสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่ www.dst.or.th หรือ  เฟสบุ๊ก ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง สำหรับแพทย์ผิวหนังและประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะ 

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม