‘หมอโสภณ’ ตั้ง 8 รองอธิบดีคนใหม่ หลังสอบสัมภาษณ์ 2 ก.พ.

‘หมอโสภณ’ ลงนามตั้ง 8 รองอธิบดีคนใหม่ ใน 6 กรม คือ กรมสุขภาพจิต, กรมควบคุมโรค, กรมอนามัย, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กรมแพทย์แผนไทย และ อย. หลังสัมภาษณ์ผู้สมัครไปเมื่อ 2 ก.พ.

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 140/2560 เรื่องย้ายข้าราชการ จำนวน 4 ราย ดังนี้

1.นพ.สมัย ศิริทองถาวร ผอ.รพ.สวนปรุง กรมสุขภาพจิต (ตำแหน่งผู้อำนวยการระดับสูง) เป็นรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต (ตำแหน่งนักบริหารระดับต้น)

2.นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผอ.สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค (ตำแหน่งผู้อำนวยการระดับสูง) เป็นรองอธิบดีกรมควบคุมโรค (ตำแหน่งนักบริหารระดับต้น)

3.นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ ผอ.สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย (ตำแหน่งผู้อำนวยการระดับสูง) เป็นรองอธิบดีกรมอนามัย (ตำแหน่งนักบริหารระดับต้น)

4.ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตำแหน่งผู้อำนวยการระดับสูง) เป็นรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตำแหน่งนักบริหารระดับต้น)

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขณะเดียวกัน นพ.โสภณ ยังได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 141/2560 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 4 ราย ดังนี้

1.นพ.สรรพงษ์ ฤทธิรักษา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา (ตำแหน่งผู้อำนวยการระดับสูง) เป็นรองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ตำแหน่งนักบริหารระดับต้น)

2.นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ผอ.รพ.นครปฐม (ตำแหน่งผู้อำนวยการระดับสูง) เป็นรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตำแหน่งนักบริหารระดับต้น)

3.นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผอ.รพ.สระบุรี (ตำแหน่งผู้อำนวยการระดับสูง) เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (ตำแหน่งนักบริหารระดับต้น)

4.นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ตำแหน่งผู้อำนวยการระดับสูง) เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (ตำแหน่งนักบริหารระดับต้น)

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สธ.ประกาศชื่อผู้สมัครเป็นรองอธิบดีใน 6 กรม เพื่อสอบสัมภาษณ์ 2 ก.พ.นี้

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
1 ชั่วโมง 26 นาที ago
กรกฎ อินต๊ะผัด
21 ชั่วโมง 47 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
1 ชั่วโมง 26 นาที ago
กรกฎ อินต๊ะผัด
21 ชั่วโมง 47 นาที ago
กลับด้านบน