รองปลัด กทม. ‘วันทนีย์’ นำทีมแพทย์ประชุมแลกเปลี่ยนการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ที่สหรัฐฯ

Sat, 2017-03-04 11:20 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รองปลัด กทม. 'วันทนีย์' นำทีมแพทย์ กทม.ประชุมวิชาการที่สหรัฐอเมริกาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นพ.สมชาย จึงมีโชค รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม.นำคณะผู้บริหารและข้าราชการในสายวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับปฏิบัติการถึงระดับเชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมวิชาการ The Annual Assembly 2017 Hospice & Palliative Care (AAHPM & HPNA) ระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ รัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการประชุมระดับโลก มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 60 ประเทศ มีการนำเสนอเนื้อหาความรู้ด้านการดูแลและรักษาผู้ป่วยแบบประคับประคอง และผู้ป่วยระยะสุดท้าย การวางแผนพัฒนาคุณภาพ และการนำเสนอผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย รวมถึงการวางแผนร่วมกับครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พญ.วันทนีย์ กล่าวว่า การมาร่วมประชุมครั้งนี้ ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมแบบองค์รวม (Holistic Care) โดยต้องการให้ กทม. มี BMA Palliative Care Team เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีคุณค่าจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตของผู้ป่วยและคนรอบข้างที่เกี่ยวข้อง

ด้าน นพ.สมชาย กล่าวว่า การดูงานครั้งนี้ เพื่อนำเทคนิคและวิธีการมาพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างเป็นระบบในทุกโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรูปแบบแนวทางดำเนินให้เป็นมาตรฐานสอดคล้องตามศักยภาพในแต่ละโรงพยาบาล และการให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม