ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองปลัด กทม. 'วันทนีย์' นำทีมแพทย์ กทม.ประชุมวิชาการที่สหรัฐอเมริกาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นพ.สมชาย จึงมีโชค รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม.นำคณะผู้บริหารและข้าราชการในสายวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับปฏิบัติการถึงระดับเชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมวิชาการ The Annual Assembly 2017 Hospice & Palliative Care (AAHPM & HPNA) ระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ รัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการประชุมระดับโลก มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 60 ประเทศ มีการนำเสนอเนื้อหาความรู้ด้านการดูแลและรักษาผู้ป่วยแบบประคับประคอง และผู้ป่วยระยะสุดท้าย การวางแผนพัฒนาคุณภาพ และการนำเสนอผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย รวมถึงการวางแผนร่วมกับครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พญ.วันทนีย์ กล่าวว่า การมาร่วมประชุมครั้งนี้ ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมแบบองค์รวม (Holistic Care) โดยต้องการให้ กทม. มี BMA Palliative Care Team เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีคุณค่าจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตของผู้ป่วยและคนรอบข้างที่เกี่ยวข้อง

ด้าน นพ.สมชาย กล่าวว่า การดูงานครั้งนี้ เพื่อนำเทคนิคและวิธีการมาพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างเป็นระบบในทุกโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรูปแบบแนวทางดำเนินให้เป็นมาตรฐานสอดคล้องตามศักยภาพในแต่ละโรงพยาบาล และการให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน