ห้ามคลินิกส่งผู้ป่วยหลังผ่าตัดไปพักฟื้นตามแมนชั่น-คอนโด

Sun, 2017-03-05 20:18 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อนุญาตให้คลินิกเวชกรรมเปิดห้องผ่าตัดเล็ก-ใหญ่ได้ แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งสถานที่ ผู้ให้บริการ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ต้องได้คุณภาพมาตรฐาน ย้ำหลังผ่าตัดห้ามส่งผู้ป่วยไปพักฟื้นนอกคลินิก เช่น ตามแมนชั่น คอนโด ชี้ผิดกฎหมาย  เข้าข่ายเปิดสถานพยาบาลเถื่อน เสี่ยงอันตรายต่อผู้ป่วย มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ทั่วประเทศมีสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนหรือคลินิกที่ให้บริการเสริมความงามประมาณ 1,600 แห่ง ส่วนใหญ่จะมีการให้บริการผ่าตัด เช่น การเสริมจมูก ดึงหน้า หรือทำหน้าเรียว (V-Shape) ซึ่งจะต้องทำในห้องผ่าตัด โดยคลินิกเหล่านี้สามารถขออนุญาตเปิดให้บริการด้านผ่าตัดได้ และต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 อย่างเคร่งครัด

โดยห้องผ่าตัดมี 2 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ใช้ในกรณีการผ่าตัดขนาดเล็กที่ใช้เพียงยาชาเฉพาะที่ หรือยารับประทานที่ทำให้ผู้ป่วยเคลิ้มหลับ ต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 12 ตารางเมตร

และขนาดใหญ่ ต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 20 ตารางเมตร เนื่องจากเป็นห้องใช้ผ่าตัดกรณีที่ต้องใช้ยาชาเฉพาะที่จำนวนมาก มีการฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำเพื่อให้หลับ การดมยาสลบหรือผ่าตัดหลายอวัยวะพร้อมกันในคราวเดียวกัน โดยจะต้องมีวิสัญญีแพทย์ หรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมจากราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์เป็นผู้ดำเนินการให้ยาระงับความรู้สึก

นพ.ธงชัย กล่าวต่อว่า ผู้ดำเนินการคลินิกจะต้องควบคุมคุณภาพมาตรฐานของห้องผ่าตัดทั้งขนาดเล็ก-ใหญ่ใน 3 ประเด็นหลักๆ ดังนี้

1.สถานที่ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มีอ่างฟอกทำความสะอาดมือชนิดไม่ใช้มือเปิด-ปิด เพื่อให้แพทย์หรือบุคลากรได้ล้างทำความสะอาดมือก่อนการผ่าตัด มีบริเวณล้างเครื่องมือ และบริเวณทำความสะอาดเครื่องมือให้ปราศจากเชื้อโรค 100 เปอร์เซ็นต์

2.ผู้ให้บริการ ต้องเป็นแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมถูกต้องตามกฎหมาย

และ 3.มีอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ ครบถ้วนเพียงพอต่อการให้บริการ และอุปกรณ์การช่วยเหลือชีวิตในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งเครื่องมือแพทย์ที่อยู่ในสถานพยาบาลต้องได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนว่าจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัยอย่างแท้จริง

นพ.ธงชัย กล่าวต่อว่า กำหนดให้คลินิกที่มีห้องผ่าตัดขนาดใหญ่ จะต้องจัดให้มีห้องพักฟื้นเพื่อดูอาการผู้ป่วยหลังผ่าตัดให้มีความปลอดภัยในระยะเวลาทำการของคลินิก กำหนดให้มีเตียงพักฟื้น 1.5 เตียง ต่อ 1 ห้องผ่าตัด หากมีห้องผ่าตัด 1 ห้อง จะต้องมีเตียงพักฟื้น 2 เตียง แต่หากมีห้องผ่าตัด 2 ห้อง จะต้องมีเตียงพักฟื้น 3 เตียง  

แต่สิ่งที่น่าเป็นกังวลขณะนี้ พบว่ามีคลินิกบางแห่งนำตัวผู้ป่วยหลังผ่าตัดไปพักฟื้นนอกคลินิก เช่น แมนชั่น หรือคอนโดมิเนียมซึ่งคลินิกได้จัดเตรียมไว้ ถือว่าการกระทำผิดกฎหมาย และเสี่ยงอันตรายต่อผู้ป่วย เข้าข่ายการเปิดสถานพยาบาลเถื่อน มีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ที่ปรับปรุงและแก้ไข ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า คลินิกที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจากกรม สบส.หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไปแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการของคลินิกไม่ว่าจะเพิ่มหรือลด รวมทั้งการดัดแปลงอาคารเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ จะต้องยื่นขออนุญาตที่กรม สบส.หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่นั้นๆ ก่อนดำเนินการทุกครั้ง และห้ามกระทำการก่อนได้รับอนุญาต  มิเช่นนั้นจะถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท                      

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม