สบส.จ่อเอาผิด “รพ.เอกชนจัดโปร” แลกคูปองน้ำมันฟรีให้กู้ภัยส่งผู้ป่วยฉุกเฉินรักษา

Sun, 2017-03-12 19:59 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สบส.จ่อเอาผิดโฆษณา “รพ.เอกชนจัดโปรโมชั่น” แลกคูปองน้ำมันฟรีให้ จนท.กู้ภัยส่งผู้ป่วยฉุกเฉินรักษา ชี้เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย ยอมรับไม่ได้

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนที่จัดโปรโมชั่นแลกคูปองเติมน้ำมันฟรี 250 บาท ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่นำผู้ป่วยฉุกเฉินส่งรักษา เร่งให้เสร็จภายใน 3 วัน  เพื่อลงโทษโดยเร็ว ชี้เข้าข่ายการโฆษณาลดแลกแจกแถมตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559  ยอมรับไม่ได้ เพราะเพิ่มความเสี่ยงอันตรายแก่ผู้ป่วยแทนที่จะได้รับการช่วยชีวิตรวดเร็วขึ้น  

จากกรณี ที่สื่อโซเชียลมีการแชร์ข้อความว่า มีโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งจัดโปรโมชั่น หากเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำผู้ป่วยมาส่งที่โรงพยาบาลจะได้รับบัตรสะสมคะแนน เพื่อแลกรับคูปองเติมน้ำมันฟรี 250 บาท พร้อมมีห้องพิเศษให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยพักดื่มน้ำชา กาแฟ นั้น

นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 ความคืบหน้าเรื่องดังกล่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กรม สบส.ได้ส่งเจ้าหน้าที่จากสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และกองกฎหมาย เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่โรงพยาบาลดังกล่าวว่ามีการเผยแพร่ข้อความเชิญชวนเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำผู้ป่วยฉุกเฉินไปส่งที่โรงพยาบาลของตนจริงหรือไม่ ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยอย่างมาก ผู้ป่วยฉุกเฉินอาจได้รับการช่วยชีวิตและรักษาล่าช้า เพราะเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะไม่นำส่งผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลใกล้เคียง แต่เลือกที่จะนำไปส่งที่โรงพยาบาลที่มีการเชิญชวนดังกล่าว เพราะหวังจะได้รับคูปองเติมน้ำมันฟรี ซึ่งการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน หากถึงมือแพทย์ช้าไปเพียงเสี้ยวนาทีเดียวก็อาจมีอันตรายถึงชีวิต  

การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการโฆษณาลดแลกแจกแถมและเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยกรม สบส.จะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน เพื่อลงโทษโดยเร็วและเพื่อป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต

นพ.วิศิษฎ์ กล่าวต่อว่า หากพบว่าสถานพยาบาลเอกชนแห่งใดมีการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง หรือมีการโฆษณาจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถม จะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายโดยทันที โดยผู้ดำเนินการจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาทจนกว่าจะระงับการโฆษณา ในกรณีที่ลักลอบโฆษณามีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาทและให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาท จนกว่าจะระงับการโฆษณา

“ต้องขอเน้นย้ำให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งปฏิบัติตามกฎหมาย 2 ฉบับอย่างเคร่งครัด คือ

1.พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ที่แก้ไขปรับปรุงฉบับที่ 4 พ.ศ.2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2559  ในมาตรา 38 ที่ว่าด้วยการห้ามโฆษณา โอ้อวด ลด แลก แจก แถม เพื่อชักชวนให้มีผู้มารับบริการจากสถานพยาบาลของตน  

และ 2.ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 11 ที่ออกตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาสถานพยาบาล ซึ่ง พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ที่แก้ไขปรับปรุง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559 ได้ปรับปรุงเงื่อนไขการอนุมัติการโฆษณาสถานพยาบาลให้รัดกุมขึ้น  โดยกำหนดให้การโฆษณาทุกชนิดในเขตกรุงเทพมหานคร จะต้องขออนุมัติจากกรมสบส.ก่อน ส่วนสถานพยาบาลที่อยู่ในส่วนภูมิภาคให้ขออนุมัติที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และได้เพิ่มโทษการโฆษณาโอ้อวดให้หนักขึ้นกว่าเดิม”

นพ.วิศิษฎ์ กล่าวอีกว่า หากเป็นโฆษณาที่มีการเผยแพร่ก่อนกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ให้ดำเนินการยื่นขออนุมัติกับกรม สบส. หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ภายใน 90 วัน นับแต่มีการออกประกาศใช้กฎหมายลูกเรื่องการอนุมัติการโฆษณา เมื่อยื่นขออนุมัติแล้วอนุโลมให้โฆษณาต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งผลการพิจารณา