ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครึ่งปีผ่านไป...Nothing changes, nobody cares...

จากเตะก้านคอหมอ มาเป็นตบหัวเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิน จากภาคเหนือมาภาคใต้

ผลสรุปออกมาครือกันทั้งสองครั้ง

เรื่องก็เงียบไป คนทำผิดก็ดี้ด้า เพราะกฎหมายที่มีนั้นไม่น่าเกรงกลัว

ทำร้ายบุคลากรทางการแพทย์ที่ช่วยเหลือคน สมควรมีข้อกฎหมายอาญาที่รุนแรงเฉียบขาด และระงับสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้หลาบจำ คนเลวจำเป็นต้องจัดการเพื่อให้คนที่ดีในสังคมสามารถอยู่ได้อย่างสงบสุข

ไม่ใช่ตบหัว จ่าย 500 ขอโทษแล้วจบไปอย่างล่าสุดที่ออกข่าวมา

เหล่านักบริหารสมควรพิจารณาตนเอง ที่ไม่เคยปกป้องสวัสดิภาพลูกน้อง และปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า รอเกษียณหรือผลัดอำนาจแล้วเปิดตูดหนีไปตามระเบียบ

รมว.และปลัด...หากไม่ช่วยผลักดันกฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพบุคลากรทางการแพทย์ให้เป็นรูปธรรม ก็สมควรลาออกให้คนอื่นมาทำแทนเถิดครับ!

บทลงโทษตามกฎหมายใน 50 รัฐของอเมริกา ทำร้ายบุคลากรทางการแพทย์ในห้องฉุกเฉิน มีโทษปรับ จำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ ตั้งแต่ 250-2,000 ดอลล่าร์ หรือ 7,500-60,000 บาท จำคุกตั้งแต่ 10 วันถึง 25 ปี

...แต่เมืองไทย ปรับ 500 บาท...

ถึงเวลาที่จะปฏิรูปกฎหมาย และกระบวนการอำนวยความยุติธรรมแล้วครับ

อย่าปล่อยให้เกิดเรื่องซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนเป็นเหตุบั่นทอนขวัญกำลังใจคนทำงานจนไม่อยากช่วยเหลือประชาชนอีกเลย โปรดช่วยกันรณรงค์เพื่อช่วยให้ระบบสุขภาพไทยมีสวัสดิภาพ ความปลอดภัย ทั้งต่อคนทำงานและคนรอบข้าง

ผู้เขียน: ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์