รพ.ตากฟ้า ตัดรองเท้าให้ผู้ป่วยเบาหวานบัตรทอง-ขรก.ป้องกันเกิดแผล

Sun, 2017-03-26 20:30 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รพ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ใช้มาตรการเชิงรุก คัดกรองผู้ป่วยเบาหวานทั่วอำเภอ 2,000 ราย เพื่อตัดรองเท้าพิเศษให้กับคนไข้ที่ความเสี่ยงสูง เผยเป็นโครงการของ สปสช.เห็นความสำคัญของผู้ป่วยทั่วประเทศ

นพ.อำนาจ น้อยขำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า จ.นครสวรรค์ กล่าวว่า โรงพยาบาลได้เริ่มโครงการจัดทำรองเท้าพิเศษให้ผู้ป่วยเบาหวานตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ริเริ่มมาเมื่อ 5 ปีแล้ว คือ ตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลได้ตัดรองเท้าให้ผู้ป่วยรวมเกือบ 400 คู่ เฉลี่ยปีละ 70-80 คู่

สำหรับที่มาโครงการเกิดขึ้นเพราะ สปสช.เห็นความสำคัญของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มักจะเกิดแผลที่เท้า ทำให้เดินทางลำบาก จึงจำเป็นที่ต้องมีรองเท้าพิเศษเพื่อไม่ให้เกิดแผล โดยต้องใช้วัสดุจากหนังแท้ หรือวัสดุสังเคราะห์ ที่มีความอ่อนหนุ่ม ถ้าใช้ยางพาราไม่ได้ เพราะแข็งเกินไป

นพ.อำนาจ เล่าถึงกระบวนการว่า เริ่มจากทางโรงพยาบาลสำรวจผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานทั้งอำเภอซึ่งยอดปัจจุบันอยู่ที่ 2,300 คน เมื่อได้ทะเบียนคนไข้แล้ว ก็จะเรียกคนไข้เบาหวานมากลั่นกรองโดยจะนัดผู้ป่วยทั้งหมดมาคัดกรองเพื่อดูว่า ใครมีความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง หรือ ความเสี่ยงปกติ ผู้ป่วยที่จะได้รองเท้า จะต้องเป็นผู้ป่วยที่เป็นความเสี่ยงปานกลางขึ้นไป ซึ่งในปี 2560 ได้นัดผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมดให้มาตรวจระหว่างเดือน พ.ย. 2559 – เม.ย.2560 เพื่อดูว่า ใครจำเป็นต้องได้รับรองเท้า สำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์ต้องเป็นผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์บัตรทอง หรือบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรที่เบิกได้จ่ายตรงของข้าราชการ

นพ.อำนาจ กล่าวว่า โครงการตัดรองเท้าพิเศษให้กับผู้ป่วยเบาหวานนี้ มีขึ้นในทุกโรงพยาบาลรัฐหรือเกือบทุกอำเภอ โดยการสนับสนุนของ สปสช. ความแตกต่างอยู่ที่ว่าแต่ละโรงพยาบาลจะบริหารจัดการตัดรองเท้าให้ผู้ป่วยได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งขึ้นอยู่ที่ว่าโรงพยาบาลนั้นมีเจ้าหน้าที่และมีอาสาสมัครมาจัดการในส่วนนี้แค่ไหนเช่นกัน

ทั้งนี้ โรงพยาบาลตากฟ้าได้ใช้เจ้าหน้าที่ 20 คน ร่วมกับอาสาสมัคร 50 คนต่อปี ขณะเดียวกัน ยังมี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่อยู่ตามตำบลต่างๆ ช่วยประชาสัมพันธ์ว่า ทางโรงพยาบาลจะคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานที่มีปัญหาเรื่องเท้าให้มาตรวจเพื่อตัดรองเท้าให้ ซึ่งโรงพยาบาลจะหาบริษัทที่ชำนาญในการตัดรองเท้ามาตัดให้โดยตรง ขณะที่โรงพยาบาลจะคัดเลือกคนไข้ที่จะได้รับรองเท้า และวัดขนาดก่อนแจ้งยังบริษัทเพื่อดำเนินการตัดรองเท้าให้โดยสิทธิ์ของผู้ป่วยจะได้ปีละ 1 คู่ อายุงานรองเท้าอยู่ที่ความทะนุถนอมของคนไข้แต่ละราย

“จุดเด่นของโรงพยาบาลตากฟ้า คือ เรามีนักกายภาพ และมีผู้เชี่ยวชาญโรคเบาหวาน 2 ท่าน สถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลที่เป็นเครือข่าย อสม.มาร่วมเป็นจิตอาสาคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน 2 พันกว่าราย ซึ่งเราทำมาเรื่อยๆ หลายปีแล้ว” นพ.อำนาจ กล่าว

นพ.อำนาจ กล่าวว่า โครงการตัดรองเท้าพิเศษนี้ ต่างจากการได้รับยาเพราะรองเท้าทางโรงพยาบาลจะต้องตรวจเจอคนไข้ที่ผิดปกติ และโรงพยาบาลจะออกค่ารองเท้าให้ก่อนเพราะจ้างบริษัทมาตัด จากนั้น โรงพยาบาลก็เอาบิลไปเบิกกับ สปสช.และกรมบัญชีกลางเพื่อให้เงินชดเชยกลับมาที่โรงพยาบาล