สธ.เผย 2 วันหลังนโยบายฉุกเฉินวิกฤติ มีผู้ป่วยแจ้งเข้าระบบ 73 ราย เข้าเกณฑ์ 29 ราย

Mon, 2017-04-03 21:21 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข เผย 2 วันหลังรัฐบาลมีมติเห็นชอบนโยบาย UCEP มีผู้ป่วยฉุกเฉินแจ้งเข้าระบบแล้ว 73 ราย มีเข้าเกณฑ์เป็นผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินเพียง 29 ราย

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับรายงานจากศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต หลังนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่” (Universal Coverage for Emergency Patients: UCEP) มีผล 2 วัน (2เมษายน 2560) มีผู้ป่วยฉุกเฉินแจ้งเข้าระบบ UCEP จำนวน 73 ราย เป็นผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินตามเกณฑ์เพียง 29 ราย เป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 16 ราย ประกันสังคม 4 ราย ข้าราชการ 7 ราย และกองทุนอื่นๆ 2 ราย มีประชาชนโทรเพื่อขอรับคำปรึกษา/สอบถามทางสายด่วน 02 872 1669 จำนวน 102 ราย เป็นการสอบถามนโยบายในขณะที่ยังไม่ป่วย/ไม่มีผู้ป่วยถึง 59 ราย และยังมีโรงพยาบาลเอกชนโทรเข้ามาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการเข้าระบบ การเบิกจ่าย จำนวน 97 ราย

นอกจากนี้ ได้มีการประสานเตียงในโรงพยาบาลรัฐเพื่อรับย้ายภายหลัง 72 ชั่วโมง จำนวน 21 ราย โดยเป็นสายด่วน สปสช.1330 จำนวน 16 ราย และศูนย์รับส่งกลับ โรงพยาบาลราชวิถี กระทรวงสาธารณสุข เบอร์ 02 2062910-12 จำนวน 5 ราย ซึ่งรับย้ายแล้ว 2 รายที่โรงพยาบาลเลิดสินและโรงพยาบาลราชวิถี