ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.เตรียมกระจายงบประมาณ 5,000 ล้านบาท ที่ได้รับการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี 3 เรื่อง คือสนับสนุนค่าใช้จ่ายการให้บริการผู้ป่วยใน แก้ไขสภาพคล่องของโรงพยาบาลทุกระดับ และกัน 1,000 ล้าน สนับสนุนการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า แนวทางการกระจายงบประมาณได้รับการจัดสรรจำนวน 5,000 ล้านบาท จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีแผนกระจายงบประมาณดังนี้

1.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการผู้ป่วยในของหน่วยบริการทุกระดับ

2.แก้ไขสภาพคล่องของโรงพยาบาลทั้งระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนที่มีปัญหาวิกฤติทางการเงิน

3.สนับสนุนการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ในวงเงิน 1,000 ล้านบาท ในส่วนที่เคยขอรับงบประมาณไป 3,000 ล้านบาท แต่ได้รับมาจากสำนักงบประมาณเพียง 2,000 ล้านบาท ในปี 2560 ซึ่งจะครอบคลุมบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ ตั้งแต่โรงพยาบาลจังหวัดถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 

ทั้งนี้ คาดว่าคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 5,000 ล้านบาทนี้ หลังเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะช่วยสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ช่วยธำรงรักษาคนไว้ในระบบและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน