ปลัด สธ.เผยเร่งทำระเบียบจ่ายเงินเยียวยาพยาบาลพิการ/เสียชีวิตในหน้าที่

Wed, 2017-04-12 00:19 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ปลัด สธ.เผย เร่งทำระเบียบจ่ายเงินเยียวยากรณีพยาบาลเสียชีวิต/พิการขณะปฏิบัติหน้าที่ ชี้ไม่ใช่การตั้งกองทุน แต่จ่ายเป็นก้อน 2-3 ล้านบาท

นพ.โสภณ เมฆธน

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงนโยบายการดูแลพยาบาลที่พิการหรือเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ อาทิ การเสียชีวิตหรือพิการจากอุบัติเหตุรถ Refer เป็นต้น โดยระบุว่า วิชาชีพหรืออาชีพอื่นเมื่อเสียชีวิตในหน้าที่จะได้รับเงินเยียวยา แต่บุคลากรสาธารณสุขไม่มีในส่วนนี้ ดังนั้นคิดว่าจะต้องมีการออกระเบียบการจ่ายเงินชดเชยเยียวยา โดยได้มอบหมายให้ นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขตสุขภาพที่ 4 ไปดำเนินการจัดทำระเบียบนี้ขึ้นมาโดยเร็วที่สุด เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

นพ.โสภณ กล่าวต่อไปว่า แนวทางการชดเชยเยียวยาตามระเบียบดังกล่าว จะมีลักษณะจ่ายเงินชดเชยเป็นก้อน ในจำนวนที่มากพอ อาจจะประมาณ 2-3 ล้านบาทไปเลย โดยเงินก้อนนี้จะมาจากเงินงบประมาณหรือเงินบำรุง แต่คงไม่ใช่การจัดตั้งกองทุนแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของข้อเรียกร้องอื่นๆ จากวิชาชีพพยาบาล อาทิ การเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัย หรือจัดทำหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่ชัดเจนกรณีไปกับรถ Refer ว่าจะเหมาจ่ายหรือจ่ายเป็นรายครั้งนั้น นพ.โสภณ กล่าวว่า ขอเอาภาพใหญ่ก่อนว่าเมื่อเสียชีวิตหรือพิการในหน้าที่จะเยียวยาอย่างไร ระเบียบตัวนี้ต้องเกิดขึ้นมาก่อน

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ ดร.กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยการสำนักการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าสำนักการพยาบาลอยู่ระหว่างเตรียมเสนอร่างระเบียบการจัดตั้งกองทุนเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาพยาบาลที่ได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือพิการในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ โดยคาดว่าจะนำเสนอเรื่องต่อผู้บริหารกระทรวงได้ภายในเดือน เม.ย.นี้

เช่นเดียวกับ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ที่ระบุว่า สภาการพยาบาลมีแนวคิดในการระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเยียวยาพยาบาลที่ประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่จนบาดเจ็บเสียชีวิตหรือพิการ สำหรับมอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นหลังเกิดเหตุการณ์ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะมีรูปแบบการระดมทุนอย่างไร แต่ยืนยันว่าการดูแลในระยะยาวเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาล