รพ.ตรังเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ส่วน รพ.ห้วยยอด รอแพทยสภาอนุมัติ

กระทรวงสาธารณสุข เผย รพ.ตรังได้รับอนุมัติจากแพทยสภา ให้เป็นสถาบันหลักฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พร้อมผลิตในปี 2561 เน้นสอนให้เข้าใจระบบบริการปฐมภูมิ พร้อมทำงานในชุมชนทันทีที่จบการศึกษา

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว พร้อมผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อดูแลประชาชนร่วมกับทีมสหวิชาชีพ มีเป้าหมายในปี 2569 จะมีทีมหมอครอบครัวที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสหวิชาชีพ 6,500 ทีม ดูแลคนไทย 65 ล้านคน "บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี" ซึ่งขณะนี้ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้ดำเนินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว พร้อมทีมหมอครอบครัวดูแลประชาชนทั้งในเขตเมืองและชนบท โดยปี 2560 นี้ จะมีทีมหมอครอบครัวทั่วประเทศ 424 ทีม

สำหรับจังหวัดตรัง มีประชากร 6 แสนกว่าคน ตั้งเป้าให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการพัฒนาทีมหมอครอบครัว เตรียมจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวจำนวน 28 แห่ง ครบทั้ง 10 อำเภอ มีทีมหมอครอบครัว 44 ทีม ขณะนี้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแล้ว 13 คน โดยโรงพยาบาลตรังได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เป็นสถาบันหลักฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พร้อมเปิดรับแพทย์เข้ารับอบรมในปี 2561 ผลิตได้ปีละ 5 คน ให้กับจังหวัดตรังและใกล้เคียง รองรับนโยบายรัฐบาล

ที่ผ่านมา โรงพยาบาลตรังและโรงพยาบาลห้วยยอดเป็นสถาบันฝึกอบรมสมทบ ในเครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ได้ร่วมผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้โรงพยาบาลในจังหวัดตรังอย่างต่อเนื่อง เน้นสอนให้เข้าใจระบบบริการปฐมภูมิ พร้อมทำงานในชุมชนทันทีที่จบการศึกษา

และขณะนี้โรงพยาบาลห้วยยอด ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำหลักสูตรผลิตแพทย์แนวปฏิรูป ด้วย 3 แนวคิดหลัก คือ

1.ใช้ประชาชนเป็นฐาน เน้นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคมากกว่าการรักษา

2.ทำงานแบบสหวิชาชีพ แยกเป็นแต่ละวิชาชีพเหมือนเดิมเพิ่มการสื่อสาร

3.ลดความเหลื่อมล้ำในการกระจายตัวของแพทย์ จากเดิมที่มีผู้เชี่ยวชาญกระจุกตัวในเมือง

ทั้งนี้ อยู่ระหว่างรอรับการอนุมัติจากแพทยสภา

 

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

แล้วไงค่ะ
17 ชั่วโมง 27 นาที ago
melonpung
19 ชั่วโมง 34 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

แล้วไงค่ะ
17 ชั่วโมง 27 นาที ago
melonpung
19 ชั่วโมง 34 นาที ago
กลับด้านบน