อภัยภูเบศรจัด ‘รพ.คิดนอกกรอบ Health Tech Help Thai’ ดึงสตาร์ทอัพสุขภาพยกระดับบริการสาธารณสุข

Wed, 2017-04-26 16:32 -- hfocus
Print this pagePrint this page

วันที่ 19 เมษายน 2560 รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดงาน "โรงพยาบาลคิดนอกกรอบ Health Tech Help Thai" มุ่งสู่อภัยภูเบศร 4.0 โดยเปิดรับไอเดียทีมสตาร์ทอัพด้านสุขภาพ ที่สามารถมาร่วมพัฒนาด้านสมุนไพร หรือการแพทย์ทางเลือก เพื่อออกมาเป็นงานวิจัยทางการแพทย์ ตอบโจทย์แก้ปัญหาสาธารณสุข

นพ.จรัญ บุญฤทธิการ ผู้อำนวยการ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวในการเปิดงานว่า รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นโรงพยาบาลที่มีการผลิตสมุนไพรและส่งออกไปทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และ เวียดนาม) ด้วยแนวทาง “คิดนอกกรอบ” เป็นโรงพยาบาลเดียวในประเทศไทยระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปที่มีการบริหารงานที่แตกต่าง แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักคือ

1. การแพทย์แผนปัจจุบัน โดยเดินหน้าในการเปิดศูนย์โรคหัวใจรองรับการให้บริการของประชาชนในเขตจังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก รวมถึงการจัดตั้งศูนย์อุบัติเหตุครบวงจร โดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลกรุงเทพ

2. การบริหารงานโดยมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่มีวิสัยทัศน์ในการดูแลผู้ป่วยผสมผสานที่เป็นเลิศ นำภูมิปัญญานวดไทย สมุนไพรไทยก้าวสู่สากล

“โดยในวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ด้วยธุรกิจและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ร พ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ท่านได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล”

นพ.จรัญ กล่าวต่อว่า บุคลากรมีความสำคัญที่สุด รพ.มีวิธีคิดนอกกรอบในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาบุคลากร โดยยินดีและสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยแนวคิดอภัยภูเบศร 4.0 สอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเชิญหุ่นยนต์ดินสอที่ดูแลผู้สูงอายุมาแสดงนิทรรศการในวันที่ 4 พฤษภาคมด้วย

ทั้งนี้ แนวทางของ “อภัยภูเบศรโมเดล หรือ อภัยภูเบศร บิสสิเนส โมเดล” ถือเป็นต้นแบบการยกระดับธุรกิจสมุนไพรสู่สากล ตั้งแต่การสนับสนุนเกษตรกรให้เพาะปลูกสมุนไพรในแต่ละชุมชน การพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างเป็นระบบและยั่งยืน การส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดสู่ยารักษาโรค เน้นการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน ตลอดจนการดำเนินการด้านการตลาด การเข้าถึงช่องทางจัดจำหน่าย รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการผลิตที่ได้คุณภาพ สามารถเผยแพร่ให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งนำสมุนไพรไปใช้ได้ การสร้างโรงงานผลิตสมุนไพรที่ได้มาตรฐานระดับโลก การผลิตแบบสายพานที่ทำให้สามารถผลิตยาแก้ไอได้มากกว่า 1 ล้านขวด การขยายตลาดสมุนไพรเข้าสู่หน่วยงานภาครัฐ เข้า 7-11 รวมถึงการขยายเข้าห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ เช่น บิ๊กซี เซ็นทรัล โดยรายได้เข้าโรงพยาบาลและมูลนิธิฯ โดยตั้งเป้าเป็นผู้นำ 1 ใน 10 ของโลกด้านสมุนไพร

นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า “แนวคิดอภัยภูเบศร 4.0 จะเปิดรับสตาร์ทอัพสายสุขภาพ (Health Startup) มาทำงานร่วมกันกับทางอภัยภูเบศร โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งๆขึ้น เปิดให้เป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อมาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างผลงานในอนาคตมารับฟังปัญหาแล้วหาแนวทางและเทคโนโลยีมาแก้ไข นอกจากนี้ อภัยภูเบศร 4.0 จะนำผลิตภัณฑ์ของทีม startup ที่มีอยู่ ที่สามารถมาร่วมพัฒนาด้านสมุนไพร หรือการแพทย์ทางเลือก เพื่อออกมาเป็นงานวิจัยทางการแพทย์”

การจัดงาน "โรงพยาบาลคิดนอกกรอบ Health Tech Help Thai" มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 100 คน เป็นการเสวนา 4 หัวข้อ คือ

1.Health Tech Startup และ Global trend จากมุมมองผู้ให้บริการ

2. โลกแห่งความเป็นจริงในการนำเทคโนโลยีมาใช้จากมุมมองของผู้บริหารหน่วยงานรัฐบาล

3.คนสา’สุข ผู้ผันตัวมาเป็น start up

และ 4.กว่าจะมาเป็น Health Tech Startup รวมถึงการนำเสนอเทคโนโลยีและบริการทางการแพทย์จากกลุ่ม Health Startup Club หรือกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้านสุขภาพ และผู้ประกอบการและนักวิจัยที่น่าสนใจ

โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของการเสวนาได้ที่ Facebook/Health Tech Startup Thailand