สธ.กำชับทุก รพ. เข้มความปลอดภัยรถพยาบาล หากเป็นฝ่ายผิดมีโทษ

Thu, 2017-04-27 17:49 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข กำชับ รพ.ทุกแห่ง เข้มมาตรการความปลอดภัยของรถพยาบาลติดตั้ง CCTV,GPS , เข็มขัดนิรภัย ทำประกันภัย หากเกิดอุบัติเหตุให้มีการสอบสวนหาสาเหตุทุกกรณี หากกระทำผิดให้พิจารณาโทษตามระเบียบราชการ เผยสถิติในรอบ 7 เดือนประสบเหตุ 24 ครั้ง 

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บจากจราจร ที่ทำให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข มีบุคลากรส่วนหนึ่งที่เสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บจากจราจรระหว่างปฏิบัติหน้าที่ และได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาลและความคุ้มครองอุบัติเหตุทางถนนโดยมีหนังสือสั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

ติดตั้งระบบสัญญาณดาวเทียม (GPS) โดยเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบก ในการควบคุมความเร็วแบบ Real Time

ติดตั้งกล้อง CCTV ในรถพยาบาลเป็นการติดตามพฤติกรรมการขับรถ และอาการของผู้ป่วยเพื่อช่วยเตรียมการรักษาแบบทันท่วงที

พร้อมทั้งการทำประกันภัยรถพยาบาลประเภท 1 กรณีเกิดอุบัติเหตุให้มีการคุ้มครองขั้นพื้นฐาน

ขณะนี้มีรถพยาบาลในสังกัด ติดตั้ง GPS แล้ว 879 คัน จะเร่งรัดให้ดำเนินการทั้งหมด 

ในส่วนพนักงานขับรถพยาบาล ให้เข้าอบรมเพิ่มทักษะและประสบการณ์ทุกคน ก่อนปฏิบัติหน้าที่จะมีการตรวจแอลกอฮอล์จากลมหายใจต้องเป็น 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ทุกครั้ง มีการตรวจสอบหาสารเสพติดปีละ 2 ครั้ง ทดสอบสุขภาพจิตปีละ 1 ครั้ง กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลที่มีระยะทางเกิน 400 กิโลเมตร ต้องมีคนขับ 2 คน ขับรถจำกัดความเร็วที่ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือไม่เกินที่กฎหมายกำหนด และถือปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย (Safety Driving)ตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยและเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน

"ได้กำชับโรงพยาบาลทุกแห่ง เข้มมาตรการความปลอดภัยของรถพยาบาล และได้มีหนังสือสั่งการไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งหากรถพยาบาลในสังกัดเกิดอุบัติเหตุ ให้มีการสอบสวนสาเหตุร่วมกับสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคทั้ง 12 เขต หากเป็นฝ่ายกระทำผิดให้มีการพิจารณาความผิดและกำหนดโทษ และการลงโทษทางวินัยตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน และรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงต่อไป เช่น กรณีรถพยาบาลโรงพยาบาลปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ที่ประสบอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ได้ลงโทษผู้บริหารตามระเบียบของทางราชการ เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งการติดตั้งระบบติดตามรถผ่านดาวเทียมการติดกล้องหน้ารถยนต์และการทำประกันภัยเพิ่มความคุ้มครองขั้นพื้นฐาน” นพ.โสภณ กล่าว  

ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล จากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์และการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559-เมษายน 2560 เกิดอุบัติเหตุ 24 ครั้ง สาเหตุเบื้องต้นเกิดจากการชนคู่กรณี ถูกคู่กรณีชน ตกข้างทาง ชนต้นไม้ พลิกคว่ำ เป็นต้น มีผู้บาดเจ็บ 60 คน เป็นบุคลากรสาธารณสุข 33 คน ประชาชน 27 คน มีผู้เสียชีวิต 6 คน