ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับมาตรการความปลอดภัยโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง กำชับปฏิบัติตามข้อสั่งการโดยเคร่งครัด อาทิ เพิ่มกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยง กำหนดเป็นเขตปลอดอาวุธ เพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พร้อมขอประชาชนช่วยดูแล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของผู้มารับบริการในสถานพยาบาล ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ป่วย ญาติ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและโรงพยาบาล ได้สั่งการให้โรงพยาบาลทุกแห่ง มีระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยและบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ญาติ รวมทั้งบุคลากรผู้ปฎิบัติงานทุกคน 

“ขณะนี้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง ได้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยที่กระทรวงฯกำหนด โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่มีผู้ป่วยผู้มารับบริการจำนวนมาก จุดเสี่ยงที่เกิดเหตุไม่พึงประสงค์บ่อยครั้งคือ ห้องฉุกเฉิน ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยง เพิ่มเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยประจำหน้าห้อง รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่คัดกรองการเข้าออก-เข้าของผู้ป่วยและญาติ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีระบบรักษาความปลอดภัยแต่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ก็ยังเกิดขึ้น ล่าสุดคือเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายผู้ป่วยในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จนทำให้มีผู้ป่วยเสียชีวิต ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่กระทบต่อขวัญกำลังใจของผู้ป่วย ผู้มารับบริการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่”

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก ได้กำชับให้โรงพยาบาลทุกแห่ง เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิด การเพิ่มเวรยามรักษาความปลอดภัย ขอความร่วมมือฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ร่วมดูแลโรงพยาบาล การกำหนดให้โรงพยาบาลเป็นเขตปลอดอาวุธ และที่สำคัญคือการสื่อสารขอความร่วมมือกับประชาชนผู้มารับบริการ ช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัย เพราะโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งเป็นของประชาชนคนไทยทุกคน