‘ปิยะสกล’ เผยนายกฯ ห่วงปัญหาพยาบาล ขอให้บริหารตำแหน่งว่างก่อน

Fri, 2017-05-12 10:36 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รมว.สธ.เผยนายกรัฐมนตรีห่วงปัญหาการขอตำแหน่งพยาบาลเป็นข้าราชการ โดยขอให้บริหารจัดการตำแหน่งว่างที่มีอยู่และที่จะว่างในอนาคต เร่งทบทวนการบริหารจัดการตำแหน่งว่าง หากยังมีปัญหาให้พูดคุยกันอีกครั้ง จะตั้งคณะทำงานร่วมระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข, ก.พ. และ คปร. พร้อมเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านกำลังคนร่วมพิจารณา

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการขอกำหนดตำแหน่งพยาบาลเป็นข้าราชการ

นพ.ปิยะสกล ให้สัมภาษณ์ว่า นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยปัญหาการขอกำหนดตำแหน่งพยาบาลเป็นข้าราชการใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติไม่อนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ  (คปร.) ที่ให้ความเห็นว่าน่าจะมีการบริหารจัดการอัตราตำแหน่งที่ว่าง และจะให้กระทรวงสาธารณสุขนำตำแหน่งว่างที่มีอยู่ และตำแหน่งที่จะว่างในอนาคตมาบริหารจัดการ

“ขอให้พยาบาลทุกคนมีขวัญและกำลังใจในการทำงานเพื่อประชาชน ท่านนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขห่วงใยและกำลังแก้ไขปัญหา ซึ่งหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติดังกล่าว ท่านนายกรัฐมนตรีได้เขียนโน้ตถึงผม ให้ช่วยนำตำแหน่งว่างที่มีอยู่ มาบริหารจัดการ บรรจุพยาบาลที่รอบรรจุอยู่ และเมื่อดำเนินการบริหารจัดการจนถึงที่สุดแล้ว ยังมีปัญหาอยู่ ก็ให้มาพูดคุยกันอีกครั้ง” นพ.ปิยะสกล กล่าว

นพ.ปิยะสกล กล่าวต่อว่า ในวันนี้ได้ให้ผู้เกี่ยวข้องเรื่องแผนกำลังคนกระทรวงสาธารณสุข มาทบทวนการบริหารจัดการตำแหน่งว่าง ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 มีตำแหน่งว่าง 11,026 ตำแหน่ง โดยเป็นตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2,621 ตำแหน่ง ในจำนวนนี้ใช้เลื่อนระดับและรับโอน รับย้าย บรรจุกลับ เหลือที่สามารถดำเนินการบรรจุใหม่ได้ 1,200 ตำแหน่ง ซึ่งได้ทยอยดำเนินการแล้ว คาดว่าจะบรรจุได้ภายใน 1-2 เดือนนี้  และจะมีตำแหน่งว่างของผู้เกษียณอายุอีก 785 อัตราในเดือนตุลาคม 2560  

ทั้งนี้ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีเจ้าหน้าที่จำนวน 4 แสนกว่าคน ตำแหน่งที่ว่างร้อยละ 5 ของหน่วยงาน เมื่อเทียบกับอัตรากำลังก็ถือว่ามีจำนวนไม่มากนัก สำหรับการขอตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 10,992 อัตรานั้น เป็นการขอตำแหน่งสำหรับ 3 ปี หลังการบริหารจัดการแล้วตำแหน่งว่างจะเหลือประมาณร้อยละ 2-3 ซึ่งไม่ใช่เฉพาะตำแหน่งของพยาบาลวิชาชีพแต่เป็นตำแหน่งของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม จะได้มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข, ก.พ. และ คปร.เนื่องจากพยาบาลเป็นกำลังที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ที่ทำงานบริการประชาชนร่วมกับสหวิชาชีพ จำเป็นต้องมีอัตราส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมกันและมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานนอก เช่น มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องอัตรากำลังเข้าร่วมพิจารณา ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขมีพยาบาลทุกการจ้างงาน 100,855 คน เป็นข้าราชการ 87,252 คน พนักงานราชการ 260 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 6,538 คน และลูกจ้างชั่วคราว 6,805 คน

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม