ทันตแพทยสภาโวย วท.ให้ข้อมูลเครื่องเอกซเรย์มั่ว ใส่ร้ายหมอฟัน จี้พูดเรื่องจริง

Fri, 2017-05-12 16:37 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ทันตแพทยสภาโวยโฆษกกระทรวงวิทย์ฯ ให้ข้อมูลเครื่องเอกซเรย์มั่ว บิดเบือนใส่ร้ายหมอฟัน จี้พูดเรื่องจริง เพื่อแก้ปัญหาถูกต้อง

ทพ.ไพศาล กังวลกิจ

ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา กล่าวว่า ภายหลังจากที่ทันตแพทยสภาและเครือข่ายทันตแพทย์ทั่วประเทศได้ทักท้วง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 เนื่องจากสร้างผลกระทบให้กับวิชาชีพทันตแพทย์และส่งผลกระทบถึงผู้ป่วยโดยไม่จำเป็น และได้กลายเป็นวาระสำคัญที่หลายฝ่ายจับตา แม้กระทั่ง ครม.ยังให้ถอนกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้ออกก่อน เนื่องจากยังมีความเห็นต่าง โดยให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ไขให้ถูกต้อง

นายกทันตแพทยสภา กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ ทันตแพทยสภา เครือข่ายทันตแพทย์ กลุ่มทันตะอาสาได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องอธิบายว่ากฎหมายฉบับนี้มีความไม่ชอบมาพากลอย่างไร เพื่อต้องการให้เกิดการแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริง แต่ในช่วงที่ผ่านมากลับเกิดปรากฎการณ์ที่ทางฝ่ายกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) แทนที่จะแย้งกันด้วยข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เป็นฉันทามติของทุกฝ่าย กลับให้ข้อมูลเท็จต่อสังคมออกมาเรื่อยๆ ล่าสุด โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ออกรายการเดินหน้าประเทศไทยของ คสช.ให้ข้อมูลผิดๆ และใส่ร้ายป้ายสีวิชาชีพทันตแพทย์อย่างมาก อาทิเช่น การให้ข้อมูลว่า รังสีจากเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมอาจจะทะลุไปบ้านข้างๆ ได้ ซึ่งเป็นข้อมูลโกหก รังสีจากเครื่องเอกซเรย์มีปริมาณน้อยมาก หากเป็นแบบที่โฆษกกระทรวงวิทย์ฯ โกหกออกสื่อ ทันตแพทย์จำนวนหนึ่งที่พักอาศัยในคลินิกด้วยคงจะได้รับผลกระทบไปนานแล้ว

หรือการยกตัวอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ที่สหรัฐฯ ไม่มีเจ้าหน้าที่ RSO ไม่มีโทษติดคุกรุนแรงเหมือนที่กฎหมายของไทยฉบับนี้ทำอยู่ และเครื่องเอกซเรย์ก็อยู่ในห้องทำฟันได้ ไม่ต้องสร้างผนังพิเศษกั้นเพราะรังสีน้อยมาก ทำงานสั้นๆ เครื่องตรวจกระเป๋าที่สนามบินยังแรงกว่าและใช้เวลามากกว่า

ทพ.ไพศาล กล่าวว่า ที่สำคัญยังมีท่าทีและการใช้คำพูดดูหมิ่นวิชาชีพทันตแพทย์ ไม่ให้เกียรติ กล่าวหาว่าทันตแพทย์ไม่คำนึงถึงประโยชน์ประชาชน ทั้งที่การคัดค้านสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลของกฎหมายพลังงานนิวเคลียร์ฉบับใหม่ก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ประชาชนและผู้ป่วยเป็นสำคัญ

“เป็นไปไม่ได้ที่ทันตแพทย์จะไม่สนใจความปลอดภัยของประชาชน เพราะความปลอดภัยคือหัวใจสำคัญของมาตรฐานวิชาชีพ และมีทันตแพทย์ไม่น้อยที่พักอาศัยอยู่ในคลินิกด้วย เรื่องนี้ทำให้วิชาชีพทันตแพทย์ไม่พอใจอย่างมากกับท่าทีโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์ รวมถึง ปส.ที่ให้ข้อมูลไม่จริงตลอด ไม่เข้าใจว่า รมว.วิทยาศาสตร์จะสั่งให้โฆษกออกมาให้ข้อมูลเท็จต่อสังคมทำไม ซ้ำยังเป็นการให้ข้อมูลด้านเดียวอีกด้วย หรือว่าเมื่อไปดีเบตกันต่อหน้าแล้วเหตุผลสู้ไม่ได้ จึงได้สร้างเรื่องบิดเบือนเช่น คนแบบนี้ไม่สมควรเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ต้องยึดโยงกับข้อมูลที่เป็นจริง ควรจะปลดออกได้แล้ว” ทพ.ไพศาล กล่าว