สธ.เสนอขออัตราข้าราชการพยาบาล 8,792 ตำแหน่งเข้า ครม.สัปดาห์หน้า

Sat, 2017-05-20 11:32 -- hfocus
Print this pagePrint this page

“หมอปิยะสกล” ยืนยัน สธ.จะเสนอขออัตราข้าราชการพยาบาล 8,792 ตำแหน่ง ตามที่ คปร.เห็นชอบ เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าแน่นอน

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ตามที่ได้เข้าพบและปรึกษานายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือเกี่ยวกับทางออกการขอตำแหน่งข้าราชการใหม่ ให้กับพยาบาลลูกจ้างที่ยังรอการบรรจุ ซึ่งท่านรองนายกฯ ได้พิจารณาถึงความจำเป็นของกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องให้บริการที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพแก่ประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริกาสุขภาพ จึงได้เห็นชอบให้มีการทบทวนมติ ครม.เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ตามที่ รมว.สธ.เสนอ และได้ประชุม คปร. เพื่อให้มีการพิจารณาอีกครั้งเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ซึ่ง คปร.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข ทบทวนข้อเสนอในการขออัตราเพิ่มใหม่ จำนวน 8,792 ตำแหน่ง โดยมีเงื่อนไขให้กระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงประสิทธิภาพ และทำแผนกำลังคน เพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาว ซึ่งตนได้กำชับให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการตามเงื่อนไขของ คปร. ดังกล่าว

นพ.ปิยะสกล กล่าวต่อว่า หลังจากที่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ยังขาดแคลนกำลังคน โดยเฉพาะพยาบาล เป็นปัญหาวิกฤตเร่งด่วน ต้องได้รับการแก้ไขภาวะสมองไหลที่เกิดขึ้น ทำให้กระทรวงไม่สามารถขยายบริการที่จำเป็นรองรับประชาชนได้ และพิจารณาถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หากไม่สามารถรักษาพยาบาลไว้ในระบบจะเป็นปัญหารุนแรงในอนาคต ได้แก้ไขปัญหา 2 แนวทางพร้อมกัน คือการขอกำหนดตำแหน่งพยาบาลเพิ่มใหม่ในครั้งนี้ และแนวทางที่บรรลุผลสำเร็จไปแล้วคือการทำให้พยาบาลมีความก้าวหน้า และแก้ไขเยียวยาให้เงินเดือนไม่ตัน ส่วนการบริหารจัดการกระบวนการทำงาน ให้ลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของพยาบาล เช่น การใช้ผู้ช่วยพยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ธุรการหอผู้ป่วย เป็นต้น

“ขอย้ำว่า การบรรจุพยาบาลในครั้งนี้ ท่านนายกฯ เข้าใจถึงความจำเป็นในการขอเพิ่มตำแหน่งข้าราชการพยาบาล โดยใช้อัตราว่างของกระทรวงฯ 2,200 คน บวกกับที่ขอใหม่ 8,792 คน บรรจุใน 3 ปี ซึ่งจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า เป็นการยืนยันว่าเป็นการบรรจุครั้งใหญ่มากของพยาบาล ซึ่งทำให้การรอบรรจุสามารถหมุนได้ใน 3 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2562) และคิดว่าในอนาคตการบรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการจะมีปัญหาน้อยลง เพราะได้มองไปข้างหน้าแล้วว่าตำแหน่งเกษียณ และการเพิ่มใหม่สมดุลกันพอดี จะเพิ่มใหม่ก็ไม่มาก จะใช้อัตรากำลังที่เหมาะสมกับภาระงาน และพยายามจะลดทอนงานของพยาบาล โดยจัดผู้ช่วยพยาบาลให้ทำงานแทน ซึ่งตอนนี้กระทรวงก็ได้ดำเนินการแล้ว” รมว.สธ. กล่าว

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม