‘นพ.เทดรอส แอดฮานอม’ ผู้แทนจากเอธิโอเปีย เป็น ผอ.WHO คนใหม่

Thu, 2017-05-25 09:59 -- hfocus
Print this pagePrint this page

‘หมอปิยะสกล’ กล่าวแสดงความยินดีกับ นพ.เทดรอส แอดฮานอม ผู้แทนจากประเทศเอธิโอเปีย ที่ได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกคนใหม่ พร้อมร่วมทำงานกับ นพ.เทดรอสในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์การอนามัยโลก

นพ.เทดรอส แอดฮานอม

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกคนใหม่ ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 70 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดย นพ.เทดรอส แอดฮานอม (Dr.Tedros Adhanom) ผู้แทนจากประเทศเอธิโอเปีย ได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่จากประเทศสมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงทั้งหมด 187 ประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกคนที่ 8 ต่อจาก พญ.มาร์กาเร็ต ชาน ที่จะหมดวาระลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยได้กล่าวแสดงความยินดีที่ชนะการเลือกตั้งและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกคนใหม่ และพร้อมร่วมทำงานกับนายเทดรอสในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์การอนามัยโลก

นพ.ปิยะสกล กล่าวต่อว่า ได้ใช้โอกาสนี้ กล่าวอำลาและขอบคุณ พญ.มากาเรต ชาน ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกคนปัจจุบันที่กำลังจะหมดวาระลง รู้สึกชื่นชมในความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งของ พญ.มากาเร็ต ชาน ในการสร้างความสมดุลระหว่างการเมือง และความมั่นคงของสุขภาพโลก โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการระบาดของโรคเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตก พญ.มาร์กาเร็ต ชาน สามารถระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสำเร็จภายใน 2 ปี พิสูจน์ให้โลกเห็นถึงความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งของเธอ รวมทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาคมโลกในการสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพ (health equity) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพ และการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)

พญ.มาร์กาเร็ต ชาน เสมือนเป็นทรัพย์สมบัติที่ค่าที่สุดของวงการสุขภาพโลก จากการเป็นผู้นำองค์การอนามัยโลกที่มีประสบการณ์สะสมมาอย่างยาวนาน และอวยพรให้ พญ.มาร์กาเร็ต ชาน มีสุขภาพดีและมีความสุขในวัยเกษียณ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว

ทั้งนี้ ผู้สมัคร 3 คนในรอบสุดท้ายของการคัดเลือก ได้แก่ นพ.เทดรอส แอดฮานอม (Dr. Tedros Adhanom) จากประเทศเอธิโอเปีย พญ.ซาเนีย นิสตาร์ (Dr. Sania Nishtar) จากปากีสถาน และ นพ.เดวิด นาบาร์โร (Dr. David Nabarro) จากสหราชอาณาจักร การเลือกตั้งครั้งนี้ใช้เวลาทั้งหมดเกือบ 5 ชั่วโมง